Røde Kors sitt kors på operaen i Oslo

Velkommen til årsmøte i Asker Røde Kors

Asker Røde Kors avholder årsmøte tirsdag 28. februar 2023 kl. 1800-2000 på Solvik, Sjøstrandveien 4.

Dagsorden og sakspapirer er tilgjengelig på lenken under. Innkomne forslag må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Alle betalende medlemmer i Asker Røde Kors har stemmerett på årsmøtet. Vi anbefaler innkjøring via Håkavikveien ved Vollen ungdomsskole og bruk av utfartsparkeringen innerst i veien (100 m fra Solvik). Hvis du er usikker på ditt medlemskap, kan du ta kontakt med medlemskontoret i Norges Røde Kors på tlf. 22 05 42 20.

Klikk her for å se forslag til dagsorden og sakspapirer. Sakspapirene inkluderer årsberetning, regnskap og revisjonsberetning, budsjett, handlingsplan og innstilling fra valgkomiteen..

Velkommen til årsmøte!