Hagaløkka skole 5-7 trinn på tur

Asker Røde Kors bidro med 2700 kr slik at Hagaløkka skole fikk dratt på minileirskole til Vestlia.

18 elever fra 5. til 7. trinn var er en «mini-leirskole» på Vestlia nå førstkommende tirsdag til onsdag, 6 mars. Mange av disse elevene går glipp av den ordinære leirskolen siden de får norskopplæringen hos oss. I den forbindelse arrangerer vi da en noe forkortet versjon av det og i tillegg får vi gitt elevene en opplæring i norsk kultur, skigåing, turkultur i tillegg til en omfattende ord og begrepsopplæring i naturen. Vi var på en slik tur for 2 år siden og vi gjentar skusessen i år.

5 til 7 klasse med ski foran vestlia
En fornøyd gjeng på vestlia.

Leder av Asker Røde Kors Morten Staude sier at det er veldig moro å kunne bidra slik at Hagaløkka Skole fikk gjennomført denne minileir-skolen.