Helsesista - Våg å være

Velkommen til temamøte med "Helsesista" 27.mai

Velkommen til temamøte med "Helsesista" og ungdom i Røde Kors!

Mandag 27.mai 18:00-19:30, Sætre Rådhus.

Plakat for arrangementet våg å være. Jente sitter med beina i kryss på bakken. Under jenta er tekst med informasjon til arrangementet.