Gatemegling i fokus Vis bildetekst
Foto: Nashira Christensen/ Røde Kors

Gatemegling i Akershus

Gatemegling er en aktivitet med mål om å forebygge kriminalitet, vold og destruktiv konflikt blant barn og unge.

Gatemegling gir deltakerne konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte, uten bruk av vold. På den måten settes man i stand til å løse egne konflikter på et lavt nivå, og å bidra til konflikthåndtering og megling i egne miljøer. Aktiviteten har en helhetlig tilnærming og jobber både med personer som har mye erfaring med konflikt, unge i faresonen og unge generelt. Det er et mål at deltakerne skal gjenspeile sammensetninger i ungdomsmiljøene, med stor variasjon i kulturell og sosial bakgrunn, samt med ulik erfaring med konflikt.

Mer informasjon: gatemegling.

Kontaktperson på distriktskontoret: 

Nashira nytt bilde 2024
Nashira Christensen
Rådgiver (Gatemegling i Akershus og Buskerud)
Kontorsted
Drammen
E-post
nashira.christensen@redcross.no
Mobil
481 31 235