Blide ungdommer på samling Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Røde Kors Ungdom i Akershus

Røde Kors Ungdom bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse.

Er alle asylsøkere lykkejegere? Kan HIV smitte gjennom kyssing? Gutter tenker alltid på sex! Atomvåpen burde være forbudt! Bare de som ikke har venner er ensomme!

Gjennom Røde Kors Ungdom sitt holdningsskapende arbeid jobber vi for å få folk til å ta et standpunkt eller endre ett de allerede har. I Røde Kors Ungdom har vi aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning.

I Østfold bekjemper vi urettferdighet og mobbing gjennom å skape trygge møteplasser. Vi jobber også tett sammen med andre for å forhindre sosial utelukkelse for eksempel blant eldre eller migranter. Mange unge i Norge opplever økt usikkerhet og stress i hverdagen som følge av blant annet kropps- og sexpress. Røde Kors Ungdom setter fokus på identitet, seksualitet og seksuell helse, hvordan forstå og sette grenser for å styrke ungdoms evne til å ivareta seg selv og andre.

Røde Kors Ungdoms arrangementer er tilrettelagt slik at alle frivillige har like muligheter for deltakelse og er alltid alkoholfrie.

Mer informasjon

Ta kontakt med lokalforeningene i Akershus for å høre mer om tilbudet.

Kontaktperson på distriktskontoret: 

Tiril nytt bilde
Tiril Heiret
Rådgiver (Røde Kors ungdom i Akershus, Buskerud og Østfold)
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
tiril.heiret@redcross.no
Mobil
994 01 414