Frivillige passer på russen Vis bildetekst
FULL KONTROLL: Forrige helg satte Hjelpekorps i Akershus opp sin operasjonssentral på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Der har de full kontroll på mannskapene ute i byene. (Alle foto: Robert Walmann/Røde Kors)

Slik trygger Hjelpekorpset ungdom i russetiden

I helgen har uniformerte mannskapsbiler og beredskapsambulanser fra Hjelpekorpset i Akershus vært ute for å være synlig til stede for ungdommer i Oslo og Akershus.

- I russetiden er mange yngre og eldre ungdom ute og fester. Vi hjelper russ og ungdom som henvender seg til oss direkte, men bistår også AMK og politiet med aktuelle og passende forespørsler, forteller Vilde Ø. Ruset.

Hun er frivillig i Hjelpekorpset i Akershus og uttaler seg på vegne av FOAB (felles organisering av beredskap). Forrige helg var operasjonssentralen satt opp på Thon Hotel Arena. På samme sted som distriktsårsmøtet til Akershus ble avholdt. Her fikk delegatene se hvordan det jobbes.

Frivillige som jobber med data
UTE PÅ VEIEN: Vilde Ø. Ruset er engasjert i FOAB (felles organisering av beredskap). Nå er hun travelt opptatt med å trygge ungdommer i russetiden. - Uniformerte mannskapsbiler og beredskapsambulanser fra Hjelpekorpset i Akershus er ute for å være synlig til stede for ungdommer i Oslo og Akershus, sier hun.

Trygge omgivelser

Ruset forteller at innsatsen er et pilotprosjekt som er organisert av aksjonsledelsen i Akershus Røde Kors Hjelpekorps. Frivillige fra alle de 13 hjelpekorpsene i distriktet er invitert, og deltar aktivt.

- Vi har et samarbeid med blant annet AMK, Oslo og Øst politidistrikt, samt legevaktene, sier hun, og mener tilstedeværelsen i byene bidrar til at russ og ungdom kan nyte feiringen i trygge omgivelser.

- Vår tilstedeværelse alene kan i seg selv virke forebyggende, mener hun.

Frivillige sørger for at russen har det bra
TETT PÅ AMK: Hjelpekorpset har et samarbeid med blant annet AMK, Oslo og Øst politidistrikt, samt legevaktene. De ønsker at ungdom skal nyte feiringen i trygge omgivelser

Givende å kunne hjelpe

Alle mannskaper er frivillige. Det betyr at alle som deltar, gjør dette fordi de selv ønsker det.

- Vi kan ikke snakke på vegne av alle andre, men det som går igjen er at mannskapene føler at det er givende å få lov til å være til stede, og hjelpe andre. Takknemligheten som russ og ungdom, foreldre og nødetatene viser, gir oss mye engasjement og glede i å vie disse frivillige timene for andre, sier Ruset.

- Er ikke dette ambulansetjenestens oppgave?

- Ambulansetjenesten skal primært ivareta mennesker med akutt og kritisk skade eller sykdom. Det er ikke alltid ungdommen trenger en ambulanse, men noen til å ivareta dem på andre måter enn en ambulansearbeider gjør. Som regel er det førstehjelp de har behov for, enten fysisk eller psykisk. Det kan vi bidra med på stedet. Vi kan også hjelpe de med transport til legevakt dersom det er nødvendig. Dersom det er behov for ambulanse, kan vi med et godt samarbeid kontakte AMK for en vurdering, sier Ruset.