Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte i Ullensaker Røde Kors

Hei alle medlemmer og frivillige.
Årsmøtet i Ullensaker Røde Kors er i år (etter innvilget disp søknad hos Distriktsstyret) satt til 8. mars 2023 kl. 18.30 på Solvang
 
Ønsker du årsmøtepapirene tilsendt før møte, send en e-post til post@ullensakerrodekors.no
 
Vel møtt