To mennesker i prat sammen som smiler til hverandre. Besøksvennen har med seg en hund som sitter på fanget til en voksen dame. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Besøksvenn og besøksvenn med hund

Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Vi ønsker at ingen i Drammen skal være ensomme.

I besøkstjenesten organiserer vi besøk til mennesker som er mye alene, og som ønsker litt støtte og oppmuntring i hverdagen. 

Er du pårørende og ønsker en besøksvenn til noen i din familie, bekjente eller lignende? Kontakt oss på e-post som du finner nederst på denne siden. 

Ønsker du å bli frivillig?

Som frivillig i Røde Kors må du gjennomføre vårt startkurs for nye frivillige. Varighet er 3 timer. Vi tilbyr egne omsorgskurs for de som ønsker det. Kursene er gratis.

Besøkende gjennomføres enten til personer som er hjemmeboende, eller som bor på institusjon. Det er også frivillige på ulike institusjoner hvor de arrangerer loddtrekning og bingo på kafeen.

Du binder deg ikke til en bestemt varighet, men det er viktig å tenke på at dette er noe du engasjerer deg i en stund fremover. Besøkende kan være så ofte som hver uke, eller en gang i måneden. Dette avklarer du med vedkommende du reiser på besøk til. 

Hva skjer under besøkene:

Noen vil sitte å prate over en kopp kaffe, mens andre ønsker å gå en liten tur. Det avgjør en litt selv, men det er ikke meningen å være en erstatning for offentlig tjenestetilbud, som å lage mat, hente medisiner, personlig stell etc.

Annen kunnskap:

Ingen spesielle, men du bør trives med å omgås eldre mennesker.

Personlige egenskaper:

Du må være til å stole på, like å høre om «gamledager», være tålmodig og respektere den du besøker. Du vil bli intervjuet av en aktivitetsleder som vil prøve å finne en god «match», slik at dere vil trives best mulig i hverandres selskap.

Nødvendige språkkunnskaper:

Du må kunne gjøre deg forstått, men trenger ikke å snakke flytende norsk.

Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund er en utvidelse av besøkstjenesten. Som besøksvenner kan den frivillige sammen med hunden sin bidra til å gi mennesker i alle aldre muligheten til økt sosial kontakt og skape glede i hverdagen.
Dyreassistert aktivitet har flere dokumenterte positive helseeffekter, som lavere blodtrykk, mindre stress og inspirasjon til fysisk aktivitet. Besøkene kan gi en opplevelse av ro og nærhet og gi brukerne den gode følelsen av å både gi og motta omsorg.

Kontakt

Jane Grøtting: jane.grotting@redcross.no