Kurs i Drammen Røde Kors

Oversikt over våre kurs.

Startkurs for nye frivillige (for frivillige)

I dette kurset, som er obligatorisk for alle frivillige, får du et innblikk i Røde Kors' historie, våre prinsipper og hva vårt mål er. I tillegg inneholder kurset både psykososial førstehjelp og grunnkurs førstehjelp. Hensikten er å gjøre deg tryggere i rollen som frivillig ved å bevisstgjøre deg på hvordan håndtere ufortsette hendelser.

Varighet: 3 timer

Grunnkurs psykososial førstehjelp (for frivillige)

Kurset skal bidra til at du som frivillig føler deg tryggere ovenfor berørte i timene, og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. Kurset er ikke obligatorisk.

Varighet: 3 timer

Norsk grunnkurs førstehjelp (for frivillige)

Norsk grunnkurs førstehjelp er et minimums anbefalt standardkurs i livreddende førstehjelp. Kurset er bygget opp etter moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren. Kurset er ikke obligatorisk.

Varighet: 5 timer

Vi har også førstehjelpskurs for eksterne, og her må man betale en avgift. Ta kontakt med våre kursholdere på e-post: forstehjelp@drammen.redcross.no

Spørsmål om kurs?

Kontakt Anikken Hjelde: anikken.hjelde@redcross.no