Kurs og opplæring

Oversikt over kurs hos oss.

Startkurs for nye frivillige

I dette kurset, som er obligatorisk for alle frivillige, får du et innblikk i Røde Kors' historie, våre prinsipper og hva vårt mål er. I tillegg inneholder kurset både psykososial førstehjelp og grunnkurs førstehjelp. Hensikten er å gjøre deg tryggere i rollen som frivillig ved å bevisstgjøre deg på hvordan håndtere ufortsette hendelser.

Varighet: 3 timer

Grunnkurs psykososial førstehjelp

Kurset skal bidra til at du som frivillig føler deg tryggere ovenfor berørte i timene, og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. 

Varighet: 3 timer

Norsk grunnkurs førstehjelp

Norsk grunnkurs førstehjelp er et minimums anbefalt standardkurs i livreddende førstehjelp. Kurset er bygget opp etter moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren.

Varighet: 5 timer

Spørsmål om kurs?

Kontakt Anikken Hjelde: anikken.hjelde@redcross.no