Kurs og opplæring

Oversikt over kurs hos oss.

Startkurs for nye frivillige 

I dette kurset, som er obligatorisk og gratis for alle frivillige, får du et innblikk i Røde Kors' historie, våre prinsipper og hva vårt mål er. I tillegg inneholder kurset både psykososial førstehjelp og grunnkurs førstehjelp. Hensikten er å gjøre deg tryggere i rollen som frivillig ved å bevisstgjøre deg på hvordan håndtere ufortsette hendelser.

Varighet: 3 timer

Grunnkurs psykososial førstehjelp (for frivillige)

Kurset, som er gratis for frivillige, skal bidra til at du som frivillig føler deg tryggere ovenfor berørte i timene, og de første dagene etter at en krise, ulykke eller katastrofe har funnet sted. 

Varighet: 3 timer

Norsk grunnkurs førstehjelp (for frivillige)

Norsk grunnkurs førstehjelp er et gratis minimums anbefalt standardkurs i livreddende førstehjelp. Kurset er bygget opp etter moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren.

Varighet: 5 timer

Vi underviser også i førstehjelpskurs for eksterne (bedrifter, privatpersoner, o.l.), mot en avgift. Send en e-post til våre kursholdere i førstehjelp for spørsmål eller booking av tid: forstehjelp@drammen.redcross.no

Spørsmål om kurs?

FabianC
Fabian Hallsten Calenciuc
Frivilligkoordinator
E-post
fabian.hallsten.calenciuc@redcross.no