Årsmøte Geilo Røde Kors 2021

Protokoll etter årsmøte 2021

Saksliste

Årsmelding Hjelpekorps - Røff

Årsmelding Lokalforening

Resultatrapport

Regnskap 2020 - Budsjett 2021, Balanse, Noter

Revisjonsberetning

Handlingsplan, Budsjett 2021

Organisasjonsplanen 2021

Valg 2021

Valg av revisor: Hallingdal Revisjonsselskap AS Geilo

Valg av valgkomite 2021

Saker til årsmøtet:

Nye lover Geilo Røde Kors

Oppsetting av Carport/Garasje