Årsmøte 2022

Geilo Røde Kors inviterer til årsmøte torsdag 23. februar 2023 klokken 19.00 på Bardøla Høyfjellshotell.

Merk:

  • Kl. 18.30 Det gjennomføres Valgmøte for Geilo Røde Kors Hjelpekorps før årsmøte starter.
  • Kl 19.00 Årsmøte Geilo Røde Kors

Saksliste for årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsmelding

3. Regnskap, balanse, noter og revisjonsberetning for 2022

4. Handlingsplan og budsjett for 2023

5. Godkjenne organisasjonsplan for 2023

6. Valg av revisor/regnskapsfører

7. Valg

8. Saker til årsmøte, Innkomne forslag

Saksdokumenter

Her finner du sakspapirer. De som ønsker saksdokumenter tilsend ber om det ved påmelding.

Frist for innsending av saker til årsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret senest 08.02.23.

Forslag kan sendes til e-post: marias.veslehaug@rodekors.org

Påmelding til årsmøte

Du melder deg på årsmøte ved å sende SMS til Nunne (Gudrun Herleiksplass) på tlf. 419 21 959

Det vil bli beverting etter at årsmøte er avsluttet. Påmelding må inneholde navn, og om du skal ha mat (info om allergier).

Frist for påmelding til årsmøte er mandag 20. februar 2023

Vel møtt til årsmøte!

Marias S. Veslehaug
Leder Geilo Røde Kors

Innkalling til årsmøte 2022  

Protokoll etter årsmøte

Saksliste

Del 1- den inneholder:

Årsmelding Hjelpekorps - Lokalforening - Balanse -

Resultatrapport og organisasjonsplan 2022

Noter

Revisjonsberetning 

Handlingsplan          Budsjett 2022

Valg 2022

Fravalg av revisor

Valgkomite 2022

Saker til årsmøtet  Lover Geilo RK