Storsalen

Storsalen har plass til 100 personer.

Leiepris

  • Mandag - torsdag: kr 2 500,- pr dag.
  • Helg: kr. 4 600,- pr dag, inkludert gulvvask. 
  • Leie av lydanlegg: kr 500,- i tillegg.

    Nøkkel fra kl 18 dagen før kr 1100,-

Utleie kalender