Hund på jobb Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Besøksvenn med hund (BVH)

Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste.

På lik linje som Besøksvenn er Besøksvenn med hund frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller personer som bor hjemme. Dyreassistert aktivitet, som besøksvenn med hund, har en dokumentert positiv helseeffekt. Lavere blodtrykk og stressnivå samt inspirasjon til fysisk aktivitet er noe av det vi vet kan være effekter. Kvalitet og sikkerhet prioriteres høyt for å sikre gode opplevelser for både de som besøkes og for hund og fører. Hundefører er ansvarlig for hunden og Røde Kors er ansvarlig for å legge til rette for at aktiviteten gjennomføres på en forsvarlig måte.

BVH frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller personer som bor hjemme, eller som vil gå tur.

Hva forventer vi:

Som frivillig må du ha tid til regelmessig besøk 2-4 ganger pr måned. Hvert møte har en varighet på 1-2 timer.

Krav:

Som frivillig må du være over 18 år, hunden din må være fylt to år ved endt kurs. Er hunden over 9 år må den godkjennes av veterinær før kursstart. Du må underskrive etikk- og taushetserklæring. Alle hunder må godkjennes med helseattest (ikke eldre enn ett år) fra veterinær for kursstart. Etter to år i tjeneste foretas det en regodkjenning av ekvipasjen. Er hunden over 9 år regodkjennes ekvipasjen årlig sammen med helsesjekk av hunden fra veterinær.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp, temakurs besøkstjeneste, og besøksvenn med hund.

Er du glad i mennesker, og har en godlynt hund?
- Bli besøksvenn sammen.

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Borgar nytt bilde feb 24
Borgar E. Bohlin
Rådgiver
Kontorsted
Drammen
E-post
borgar.emanuelsen.bohlin@redcross.no
Mobil
452 81 153