Flere språk Røde Kors Vis bildetekst
Et viktig samarbeid er inngått mellom Buskerud Innvandrerråd og Røde Kors. (Foto: Robert Walmann/ Røde Kors)

Røde Kors vil ha flere språk inn i besøkstjenesten

De neste 20 årene vil andelen eldre doble seg i Drammen kommune. Mange av disse er ikke etnisk norske.

– Derfor trenger vi besøksvenner som kan snakke flere språk, sier Jane Grøtting i Røde Kors i Buskerud.  

Sammen med Buskerud Innvandrerråd har hun startet arbeidet med å rekruttere nye frivillige med minoritetsbakgrunn. Samarbeidet har fått navnet «Internasjonalt vennskap».

− For å synliggjøre samarbeidet vårt vil vi være synlige på arrangementer i regi av Buskerud Innvandrerråd fremover. Det vil bli laget brosjyrer oversatt til flere språk blant annet pakistansk og tyrkisk, og samarbeidet skal profileres i media, forteller hun. 

Gratis kurs

De nye frivillige som melder seg vil få gratis kurs i førstehjelp, psykososial førstehjelp, introduksjon i Røde Kors og temakurs besøkstjeneste. Alle aktive frivillige besøksvenner som er registrert i Røde Kors er forsikret når de går på besøk. De vil også få bekledning fra Røde Kors til bruk på besøkene.  

Bli frivillig?

Vil du bli frivillig eller vil vite mer om Internasjonalt vennskap ta kontakt med Jane Grøtting på e-post: jane.grotting@redcross.no 

Personer som er klare for samarbeid
(Foto: Robert Walmann/ Røde Kors)