Person som panter Vis bildetekst
Foto: Katrine Lunke/ Pantelotteriet

Rekordhøye midler til det lokale humanitære arbeidet

Buskerud Røde Kors mottok i 2021 rekordbeløp fra de som deltar i Pantelotteriet.

– Midlene vi mottar fra folk gjennom Pantelotteriet er essensielle. De gjør det mulig for oss å hjelpe flere her i Buskerud, sier lederen for Buskerud Røde Kors. 

Midlene fra Pantelotteriet til Buskerud Røde Kors i fjor endte på hele 3 702 694 kroner, som utgjorde en økning på hele 23 prosent fra 2020. 

 – Dette er svært gode nyheter for det humanitære arbeidet i Buskerud. Midlene går tilbake til lokalmiljøet i form av økt beredskap, omsorgstjenester og en rekke tilbud til unge og eldre, sier Johan Audestad, distriktsleder i Buskerud Røde Kors. 

Stort behov 

Buskerud Røde Kors har et stort antall lokale aktiviteter og tilbud. Selv om det i hovedsak er frivillige som står bak, er det utgifter forbundet med gjennomføring av aktivitetene. 

 – Hjelpekorpsene har behov for utstyr, vedlikehold og kursing, og det koster å drifte lokaler for å gjennomføre ulike aktiviteter. Derfor er vi svært takknemlige for at så mange trykker på Røde Kors-knappen. Alle disse små og store bidragene utgjør en svært viktig inntektskilde for oss og gjør at vi kan sette i gang tiltak som ikke ville være mulige uten disse pantepengene, sier Audestad. 

Flest pantepenger fra Kiwi XL Ligosenteret 

Den butikken i Buskerud som bidro med flest midler til Røde Kors gjennom Pantelotteriet er Kiwi XL Ligosenteret. Her har kundene bidratt med hele 213 255 kroner. Nummer to var Rema 1000 Eikli, hvor det kom inn 140 251 kroner i 2021. Etter det fulgte Kiwi XL Strømsø Senter, som bidro med 133 518 kroner. 

Halvparten av alle midlene Røde Kors mottar går til lokalforeningen der den aktuelle pantemaskinen står plassert. Resten brukes primært til nasjonale og lokale aktiviteter og beredskap. 

Den lokalforeningen i Buskerud som mottok flest midler fra Pantelotteriet var Drammen Røde Kors med 906 543 kr – noe som utgjorde en økning på hele 14 prosent. På andreplass kom Ringerike og Hole Røde Kors, som for 2021 mottok 419 096 kr – altså en økning på 20 prosent. Deretter fulgte Kongsberg Røde Kors, som mottok 373 591 kr – dvs en økning på 20 prosent. 

Vant to milliongevinster 

Røde Kors nasjonalt mottok 110 millioner kroner fra Pantelotteriets deltakere i 2021, som var en økning på 26 prosent. I fjor ble for første gang alle Coop-butikkene med i Pantelotteriet, som bidro til ytterligere viktige midler til frivilligheten. 

I løpet av 2021 ble 13 personer pantemillionærer i Norge. Blant vinnerne var to Oslo-borgere som ble pantemillionærer på samme dag og en vinner på Coop Extra i Stavanger vant tilfeldigvis to milliongevinster i samme pantesesjon.  

Røde Kors mottar også alle uavhentede gevinster, som i 2021 utgjorde nær 3 millioner kr. 

– Vi ønsker å gratulere alle de som vinner. Når vi ser hvor mye godt vi får gjort med det overskuddet vi har på panteaksjonen, så er det en ekstra glede å kunne glede de heldige vinnerne, sier Johan Audestad som er distriktsleder i Buskerud Røde Kors.