Startet Skeiv Ungdomskafé midt i pandemien

Et tilbud som har vært svært ettertraktet i Drammen er en møteplass for skeive. I desember 2020 startet Fellesverket i Drammen Røde Kors opp nettopp dette tilbudet.

Dette er i samarbeid med Fri Oslo og Viken og Skeiv Ungdom Oslo og Viken. 

– Vi har en egen frivilliggruppe som består av en leder, nestleder, sekretær og «ordinære» frivillige, sier koordinator Emily Brown i Drammen Røde Kors og legger til at de får besøk av ungdommer fra både Larvik, Geilo og Lørenskog.  

Det er aktivitet to ganger i måneden, hver 1. søndag og hver 3. fredag. Først startet de med aktivitet en gang i måneden, men etter hvert så man at det var nødvendig å utvide tilbudet på grunn av etterspørselen. I 2022 ble det utvidet til to ganger i måneden.  

Her er det ulike aktiviteter som bingokvelder, temakvelder, filmkvelder også videre.   

– Vi har PRIDE-fest og Halloween fest, på begge disse kom det 40 ungdommer i 2021. I 2022 skal vi få besøk av Restart Fritid fra Skeiv Ungdom, som holder workshop om seksuell orientering, seksuell identitet og kjønnsuttrykk. Det er flere som uttrykker at de er veldig takknemlige for tilbudet, fortsetter Brown.  

Tilbudet, som er for unge mellom 13 og 25 år, er ikke bare et tilbud for homofile, men et åpent tilbud for alle uansett legning. Felles for alle er en varm og inkluderende atmosfære der alle respekterer hverandre for den man er.  

Vil du bli frivillig? 

For at Fellesverket skal kunne tilby gode aktiviteter for ungdom er vi avhengig av engasjerte frivillige. De frivilliges oppgaver er å drive med holdningsskapende miljøarbeid, samt sikre at sentrene er et trygt og inkluderende sted for alle besøkende. Fellesverket er et gratis aktivitetstilbud. Hos oss kan ungdom få hjelp med skolearbeid og hjemmelekser, henge med ungdom og voksne, spille musikk, spill og mye mer. Vi serverer varm middag hver kveld.