Kurs for nye frivillige

Røde Kors har noen kurs. På denne måten kan dere bli kjent med Røde Kors, våre verdier og mandat. Vårt mål er at kursene skal være noe positivt for alle frivillige, det skal gjøre den enkelte tryggere i frivillig rollen, dessuten er det en fin anledning til å møte andre frivillige i foreningen.

Da det er begrensede plasser på hvert av kursene, er det første mann til mølla, men gjennom et år vil vi ha 4 kursdager med Introduksjon til Røde Kors (Intro), Grunnkurs psykososial førstehjelp (GPF) og Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF). Temakursene for Omsorg og Ungdom ønsker vi å holde 2 ganger pr. år eller etter behov.

Vi vil sende ut en melding til de av dere som mangler kurs, og da er det bare til å svare på denne om det passer eller ikke, og vi gir tilbakemelding på om det er ledig plass.

På alle vår kurs er det bevertning(drikke, frukt og kjeks). På 5 og 6 timers kurs er det også varm mat.

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors Omsorgsaktiviteter:
Introduksjon til Røde Kors(Intro), Grunnkurs psykososial førstehjelp(GPF), Norsk grunnkurs førstehjelp + temakurs for din aktivitet.

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors Ungdom:
Introduksjon til Røde Kors(Intro), Grunnkurs psykososial førstehjelp(GPF), Norsk grunnkurs førstehjelp(NGF) + Grunnkurs ungdom.

Obligatoriske kurs for Røde Kors hjelpekorps:
Introduksjon til Røde Kors(Intro) + egen kurspakke

Viktig å huske

For å bli frivillig, er det viktig at du :

  • gjennomfører den obligatoriske opplæring;
  • signerer og leverer Taushetserklæring, uavhengig av hvilket aktivitet man deltar på;
  • levere politiattest der barn og ungdom er deltakere.