Rekordhøy støtte til lokalt Røde Kors

Røde Kors Førstehjelp overfører i disse dager en rekordsum på mer enn 6 millioner kroner i støtte til lokalforeninger i Røde Kors.

Totalt blir 800.000 kroner distribuert til lokalforeninger i Akershus, Buskerud og Østfold.

– Vi i Røde Kors Førstehjelp sammen med dere lokallagene og våre 140 instruktører har i fjor avholdt rekordmange førstehjelpskurs. Mer enn 4000 førstehjelpskurs for mer enn 56.000 kursdeltakere på landsbasis, sier Fredrik A. Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, i en pressemelding.

Blid direktør
Fredrik A. Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp. (Pressefoto)

Røde Kors-foreningene får 20 % av omsetningen når Røde Kors Førstehjelp holder førstehjelpskurs i deres område. Dette er inntekt som brukes til lokale aktiviteter.

De bedriftene som velger Røde Kors Førstehjelp som leverandør er med på å styrke lokal beredskap. Derfor er de økonomiske tilbakeføringene fra Røde Kors et viktig tilskudd for lokaloreninger i vårt distrikt.

– Hele 20 % av omsetningen fra disse kursene overfører vi tilbake til dere i lokallagene. Det er utrolig gøy at vi nå i disse dager overfører mer enn 6 000 000 kroner til lokalforeningene rundt om i landet, forteller Fredrik videre.

FAKTA:

Røde Kors Førstehjelp ble startet i 2008 for å bidra til å øke førstehjelpskunnskap og forbedre tilgangen til livreddende utstyr i Norge. Alt av overskudd fra virksomheten skal i tillegg tilbakeføres til den frivillige humanitære og operative innsatsen til Røde Kors. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner blitt overført til lokale Røde Kors-avdelinger, takket alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp!

Visste du at Røde Kors Førstehjelp tilbyr alle enheter i Røde Kors førstehjelpsutstyr til kostpris? Registrer deg i nettbutikken for å få riktige priser. For spørsmål om førstehjelpsutstyr eller bestilling, ring Røde Kors Førstehjelp 56 12 37 00 eller send en e-post til post@rodekorsforstehjelp.no