Nyhetsbrev til frivillige

Sendes ut til distriktsstyrene, distriktsrådene, lokalforeningsstyrene, lokalrådene, aktivitetsledere og gruppeledere i Akershus, Buskerud og Østfold.

Ta kontakt med ansatte i kommunikasjon på distriktskontoret om du har spørsmål om nyhetsbrevet.