Kautokeino Røde Kors

Kautokeino Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 99, 9521 KAUTOKEINO
Telefon
97541814
E-post
mlmalin@hotmail.com
Nestleder
Kjell Erik Oskal
Leder
Marit Lovise Malin

Lokalforeningsleder:                     

Marit Lovise Malin
E-post: mlmalin@hotmail.com
Tlf: 97541814

imageh6o89.png

Kautokeino RKH
Oversikt over aktiviteter for Kautokeino Røde Kors: