Lakselv Røde Kors

Lakselv Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 313, 9711 LAKSELV
Telefon
48181900
E-post
lakselvrk@gmail.com
Leder
Roy Myrheim
Nestleder
Anneli Naukkarinen

Lokalforeningsleder

Roy Myrheim
E-post: roy.myrheim@rodekors.org
Tlf: 97 66 76 95

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Lakselv Røde Kors