Nesseby Røde Kors

Nesseby Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 118, 9840 VARANGERBOTN
E-post
odbetten@yahoo.no

Operativ leder:

Oddvar Betten
E-post: odbetten@yahoo.no
Tlf: 41 51 21 58

Kontakt oss

Her finner du Nesseby Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side