Vardø Røde Kors

Vardø Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.