DSC00393 (2)

Vil du bidra til aktiviteter på asylmottakene i Hedmark?

Ventetid, usikkerhet og lange dager kan ofte prege hverdagen i et asylmottak. Sosiale aktiviteter, og å bli møtt av et medmenneske, kan utgjøre en stor forskjell.

I Hedmark er det fire asylmottak. Disse ligger i Engerdal, Ringsaker, Kongsvinger og Åsnes.

Nå ønsker Hedmark Røde Kors i samarbeid med lokalforeningene, å øke aktiviteten på asylmottakene for å bedre hverdagen til beboerne. Det er en ansattressurs som følger opp og hjelper de frivillige som melder seg.

Noe for deg?

Røde Kors vil lage ambulerende team med frivillige som ønsker å være med på å lage aktiviteter på asylmottakene. Det betyr at du kan bidra med aktivitet inn på alle mottakene, også utenfor ditt nærområde/lokalforening. Aktivitetene kan være alt fra grilling til tur i skogen, aktivitetskafe, barneaktiviteter, utflukter, førstehjelpskurs og mye mer.

 

Tett samarbeid med lokalforeningene

Det er mange lokalforeninger som gjør en stor innsats på asylmottakene i sitt nedslagsfelt. Dette initiativet vil være et supplement til lokalforeningene der det allerede er aktivitet. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra lokalforeninger rundt aktivitet eller dialog de har med mottak i sine områder.

Alle monner drar – og sammen kan vi gjøre en forskjell.

Kontakt rådgiver for sosial inkludering i Hedmark Røde Kors, Frøydis Hafredal på froydis.hafredal@redcross.no hvis du ønsker å vite mer eller bli med på dette initiativet.