IMG_6953

Ønsketreet 2023

Rundt 110 000 barn i Norge vokser opp i familier i vedvarende lavinntekt. Med prisvekst og renteøkning det siste halvannet året kan vi anta at langt flere enn opplever en hverdag med sårbar økonomi.

70 000 barn vokser opp i familier som mottar sosialhjelp, disse barna er ekstra sårbare.

I Innlandet ligger vi over landsgjennomsnittet både for antall barn i lavinntektsfamilier og antall barn i familier som mottar sosialhjelp.

Det å stå utenfor blir ekstra tydelig rundt høytider og ferier. Ønsketreet bidrar til at barn i familier med sårbar økonomi kan få kjenne både forventningsglede inn mot jul, og at de kan komme tilbake til skolen og fortelle om en julegave på lik linje med andre i det nye året.

Hvordan fungerer ønsketreet?

I flere år har Røde Kors samarbeidet med det kommunale hjelpeapparatet og den lokale handelsstanden om Ønsketreet. Familier som opplever en vanskelig økonomisk situasjon, kan levere et juleønske fra barna til det lokale hjelpeapparatet. Det vil si NAV, helsestasjonen, barnevernstjenesten eller lignende.

Ønskene skrives deretter ned på et julehjerte som henges på et juletre i nærheten av et handelssted der du bor.

Hjerter som gleder

Besøkende på de forskjellige handelssentrene får på denne måten muligheten til å oppfylle et barns juleønske. Den som vil glede et barn tar med seg et hjerte, kjøper gaven og leverer til den aktøren som har ansvaret for ønsketreet der det er plassert.

For mange har det blitt en fast førjulstradisjon å plukke ned et hjerte og kjøpe ei gave. Ikke minst forteller flere barnefamilier at ønsketreet gir barna læring om sosiale ulikheter i samfunnet og betydningen av å gi noe til den som har mindre enn deg selv.

På juleaften er det foreldrene som gir gavene til barna, som en gave fra seg. Det at foreldre som opplever økonomiske bekymringer får muligheten til å gi noe er også en viktig del av Ønsketreaksjonen.

Du kan også bidra til å oppfylle et julegaveønske ved å Vippse til 138096, Røde Kors kjøper da gaven for deg.

Her er ønsketrærne i Hedmark

Hamar

Ønsketreet står på CC Stadion og åpner 18. november.

Elverum

Ønsketrærne står på kjøpesentrene Amfi, som åpner 18. november og Kremmertorget som åpner 23. november.

Rena

Ønsketreet står på Wahl-senteret fra 1. desember.

Kongsvinger

Ønsketreet står i gågata.

Moelv

Ønsketreet står hos Baker Kristiansen og åpner 21. november.

Brumunddal 

Ønsketreet står på Mølla kjøpesenter og åpner 18. november.

Resirkula Kretsløp

Ønsketreet står på Resirkula som ligger på Gålå og åpner 25. november.

Trysil

Ønsketreet står på Trysilsenteret fra 23. november.

Drevsjø og Engerdal

Ønsketrærne står hos Grøtvold Handel, Sømådalen Landhandel, Nærbutikken Elgå - Peder Røsten Eftf., Heggeriset Handel ,Joker Drevsjø og Coop Prix Engerdal.

Koppang

Ønsketreet står hos Stor Elvdal Frivilligsentral - Aktivitetshuset på Koppang og åpner 15. november.