20230610 Lesja_båt

Stor samvirkeøvelse

Røde Kors deltok, sammen med andre frivillige organisasjoner, politi, helse- og brannmannskaper, Sivilforsvaret, Heimevernet og Forsvaret, på en samvirkeøvelse i Lesja og Dovre.

Scenariet var at 21 turister ble rammet av uvær under en padletur, og flere havnet i vannet.

Flere mennesker rundt en redningsbåt
Det var mange aktører i gang i øvelsen.

Røde Kors deltok totalt med 35 personer på øvelsen fordelt på hjelpekorpsere på redningsaksjonen og på innsatsleders kommandoplass, beredskapsvakter på evakuert og pårørendesenter, observatører og øvingsledelse – De frivillige kom fra 11 ulike foreninger, åtte fra Oppland og tre fra Hedmark.

- Vi har vært deltakende både i planlegging, gjennomføring og deltakelse i øvelsen, og skal også bidra i evalueringen, sier beredskapsrådgiver i Røde Kors i Innlandet, Hege Lysholm.

foto av mange aktører i en øvelse
Det er mange som samarbeider i en slik øvelse.

Lysholm forteller at det var god gjennomføring og erfaringslære på skadested – med bidrag i innsatsleders kommandoplass, vannsøk og strandsøk. Det ble gjennomført en god øvelse på søk både på land og vann, og ikke minst god erfaringslære i samvirket med andre redningsaktører.

Bilde av kvinne i røde kors-t-skjorte.
Hege Lysholm er beredskapsrådgiver i Røde Kors i Innlandet.

 

Gode skussmål

- Beredskapsvaktene øvde for første gang sammen med politi og kommunene på bistand på evakuert og pårørendesenteret og fikk meget gode skussmål fra kommunenes kriseteam og politiet for sin innsats i etterkant av øvelsen, og høstet også meget gode erfaringer selv, sier Lysholm.