Mange mennesker på en strand, som venter på evakuerte fra en båt. Vis bildetekst
Over 100 frivillige Røde Korsere deltok i samvirkeøvelsen, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord.

Øvelse Skibladner

Hva skjer hvis en fritidsbåt kjører inn i Skibladner og forårsaker brudd i skroget på båten?

Dette var scenarioet den siste dagen i mai da Røde Kors, Redningsselskapet, Sivilforsvaret, kommunene og Statsforvalter hadde felles samvirkeøvelse på Mjøsa.  

Det er blikkstille vann og sol fra skyfri himmel når 140 entrer det gamle dampskipet. Passasjerene er markører fra både Politihøgskolen, Røde Kors, kommunene rundt Mjøsa og Statsforvalteren og vet heldigvis hva som skal skje. Likevel er det en nerve i lufta. For å evakuere 140 personer over i flåter krever sitt.

Den største øvelsen på Mjøsa 

Det er ikke hverdags å involvere så mange aktører og Skibladner til en stor øvelse. Likevel er det ikke helt usannsynlig at noe slikt kan skje. Skibladner er ofte fullastet med passasjerer og Mjøsa er en yndet plass for mange båteiere. Øvelsen den 31. mai er den største av sitt slag noensinne, og en av de største sjøfartsøvelsene som arrangeres i 2024. Over 100 frivillige Røde Korsere deltok i samvirkeøvelsen, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord.

Å øve sammen i store samvirkeøvelser lokalt og regionalt er viktig for å bli bedre sammen. I tillegg til frivillige organisasjoner, blålysetatene, Sivilforsvaret og Statsforvalter  er representanter fra 36 ulike kommunale kriseteam på Østlandet til stede.

Foto fra evakuert og pårørendesenter
Det var mange frivillige i sving fra Røde Kors på evakuert- og pårørendesenteret på Hamar. Hit ble de evakuerte fraktet og koblet sammen med pårørende.

Stor interesse for å øve sammen 

Nødetatene trenger frivilligheten, og frivilligheten er avhengig av å øve sammen med nødetatene. Å øve gjør samarbeidet lettere og handler om å avklare ressurser, hvem som gjør hva og hvordan man skal kommunisere sammen.

– Det gir en god følelse å vite at vi sammen kan gjøre en stor forskjell.

Silje Sveen

– Det var utrolig moro å se hvordan vi alle kan jobbe sammen som et godt team og håndtere ulike situasjoner. Øvelsen viste hvor viktig det er at vi alle er gode på forskjellige områder og kan utfylle hverandre. Det å lære og samarbeide med andre på denne måten var både lærerikt og morsomt, sier Silje Sveen, som er ny som frivillig i Hamar Røde Kors Hjelpekorps.

Interessen for øvelsen har vært stor og de frivillige deltok på mange ulike områder. De frivillige fikk øve på alt fra evakuering, førstehjelp, psykososial førstehjelp, beredskapsambulanse, triagering til kommunikasjon og samspill med andre aktører.  

– Vi hadde frivillige i alt fra sminkører, sikkerhetsteam på Mjøsa, markører på Skibladner, hjelpekorpsere på ankomst skadested, beredskapsvakter på evakuert- og pårørendesenter (EPS) og mye mer. Mange hadde til og med tatt ut feriedag eller avspaserte denne dagen for å være med, forteller rådgiver i beredskap/hjelpekorps, Anna Skogen.

Røde Kors-frivlllig i samspill med nødetater
Samvirkeøvelser er viktig for å bli enda bedre til å samarbeide ved virkelige hendelser.

Et reelt scenario

Grunde Hansen, fra Brøttum og omegn Røde Kors var aksjonsleder for hjelpekorpset ute på skade-/mottaksstedet. Han var veldig godt fornøyd, og forteller at de umiddelbare tilbakemeldingene fra mannskapene også var gode. 

– Scenarioet var veldig reelt og sannsynlig. Ved hendelser på vann vil hjelpekorpset være en veldig aktuell aktør i en førsteinnsats.  

Hansen forteller at øvelsen viser at hjelpekorpserne er tilpasningsdyktige, og at de kan settes til oppgaver på et skadested og på samleplasser for både skadde og evakuerte. 

– Vi er gode på søk og redning fra før, og det fikk vi også vist denne gangen. Men vi er ikke vant med større ulykker og samhandling med flere nødetater samtidig. Det var godt å se at flyten med de andre aktørene var svært lite problematisk.

- Det ble aldri bemerket noe forskjell på profesjonelle og frivillige. Her var alle deltagende i samme innsats med samme mål for øyet; å redde liv og helse.

Grunde Hansen
Foto fra evakuering fra Skibladner
140 passasjerer måtte bli evakuert fra Skibladner denne maidagen.

Thor-Gunnar Haug fra Hamar Røde Kors Hjelpekorps var leder for Røde Kors på EPS denne dagen. Han sier at øvelsen både ga nyttig erfaring og flere læringspunkter. På EPS ble kapasiteten økt ved å forflytte mannskaper som ble fristilt fra skadestedet. 

– Innsatsen til våre mannskaper utgjorde en forskjell for flere, og det ble avdekket oppgaver som enten hadde blitt forsinket eller ugjort om ikke vi hadde bistått kommunen med vår kapasitet.  

- Jeg er svært fornøyd med innsatsen fra Røde Kors-mannskapene. Øvelsen ble realistisk og engasjementet var stort.

Thor-Gunnar Haug

Nyttig for oss 

Samvirkeøvelser og øvelser på tvers av aktører har fått økt fokus de siste årene, både blant nødetatene, frivillige organisasjoner og andre beredskapsaktører.  

– Dette er den største øvelsen vi har deltatt i. Vi har hatt en aktiv del i både  planlegging og gjennomføring, og skal også ta del i evalueringen, sier seniorrådgiver for beredskap i Røde Kors i Innlandet, Hege Lysholm, som var Røde Kors sin øvingsleder for dagen.

Hun ble imponert over innsatsen til de frivillige. 

– Vi hadde sminkørene jobbet med markører fra klokken 04.30 på morgenen, og flere markører som var langt oppi 70-årene. Og mange dyktige aksjonsledere, hjelpekorpsere og beredskapsvakter. Vi har lært mye og er mer forberedt om det skulle skje en større hendelse på Mjøsa. Men man kan aldri øve nok, eller på nok forskjellige scenarioer, så det blir nok flere øvelser fremover, sier Lysholm.

– Vi sitter igjen med mye ny kunnskap og god erfaringslære som vi skal ta med oss videre inn i arbeid med vårt planverk og våre rutiner for å styrke  samarbeid med andre aktører.

Hege Lysholm
Foto av ansatt Hege Lysholm
Beredskapsrådgiver Hege Lysholm.