Ekstra midler pga økt flyktningstrøm

Hedmark Røde Kors har mottatt ekstra midler i forbindelse med den økte flyktningstrømmen.

Hedmark Røde Kors fikk 1. september tildelt ekstra midler inn i ordinære aktiviteter for å kunne gjøre en ekstra innsats for flyktninger.

Aktiviteter i mottak: 

 • Resten av året 2022 (fra 1. september) - tildelt 30 000,-
 • År 2023 - tildelt 100 000,-

Flyktningguide:

 • År 2023 - tildelt 50 000,-

Norsktrening:

 • Resten av året 2022 (fra 1. september) - tildelt 68 000,-
 • År 2023 - tildelt 200 000,-

Vennefamilie:

 • År 2023- tildelt 24 000,-

BARK:

 • Resten av året 2022 (fra 1. september) - tildelt 78 000,-
 • År 2023 - tildelt 296 800,-

Treffpunkt:

 • Resten av året 2022 (fra 1. september) - tildelt 24 000,-
 • År 2023 - tildelt 150 000,-

Sommeraktiviteter:

 • År 2023 - tildelt 250 000,-

Deler av midlene vil brukes til en 50 % stillingsressurs, som skal bistå lokalforeninger med opprettelse/ oppstart av nye aktiviteter.

Resten av midlene vil fordeles ut fra ekstra behov som dukker opp i lokalforeningene knyttet til oppstart av nye aktiviteter som skal inkludere flyktninger. Dette kan være BARK, treffpunkt, aktiviteter på asylmottak, norsktrening, flyktningguide eller andre ekstraordinære finansieringsbehov som er knyttet til integrering av flyktninger i allerede eksisterende aktiviteter.

Kontakt fagrådgivere på distriktskontoret hvis du har spørsmål om de ekstra midlene.

Det presiseres at dette er ekstra midler som ikke kommer istedenfor de ordinære midlene som lokalforeningene skal søke på via søknadsportalen. Det er fortsatt viktig at alle lokalforeninger med de overnevnte aktivitetene søker om midler til sine aktiviteter i søknadsportalen!