Illustrasjon av penger og kalkulator

Søk om kompensasjon for tapte inntekter

Nå kan Røde Kors-foreninger søke om kompensasjon for tapte inntekter som følge av avlyste arrangementer og aktiviteter under koronapandemien. Søknadsfrist 15. september.

Krisepakke 2

I juli ble krisepakke 2 for frivilligheten lansert av Kulturdepartementet, og denne krisepakken treffer Røde Kors i veldig mye større grad enn den første som kom i mars måned.

Innen fristen 15. september kan Røde Kors-foreningene søke om kompensasjon for tapte inntekter som følge av at arrangementer og aktiviteter er blitt avlyst eller utsatt på grunn av koronapandemien.

Formålet

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelige inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Det er altså den enkelte forening som søker til ordningen hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

På nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet kan dere:

 • lese spørsmål og svar om ordningen
 • finne liste over søkere (oppdateres hver arbeidsdag)

Det kan bare søkes om å få kompensert tap av inntekter på minimum 25 000 kroner. Foreninger som har tap av inntekter under dette beløpet, kan dessverre ikke søke. Der det er flere hjelpekorps under én lokalforening, er det lokalforeningen som skal stå som søker.

Vi på distriktskontoret kan bidra med veiledning, men sjekk gjerne siden med spørsmål og svar om ordningen først (se lenke over). Kontaktperson hos oss er enhetsleder Ragnhild Narum, ragnhild.narum@redcross.no, mob.nr. 943 24 611.

Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret innen søknaden sendes. Søknadsfristen er 15. september. 

Det kan søkes om: 

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter). Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
 • Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

For Røde Kors betyr dette at lokalforeninger, distrikt og nasjonalkontor nå kan søke kompensasjon for blant annet:

 • tapte inntekter fra sanitetsvakter
 • tapte inntekter fra kurs/samlinger hvor en deltakeravgift skulle belastes et annet Røde Kors organisasjonsledd (feks en annen lokalforening), eller en ekstern aktør
 • tapte leieinntekter utleie av hus/hytter/lokaler/fartøy
 • tapte inntekter fra avlyste leirer/opphold
 • tapte inntekter fra bruktbutikker
 • tapte inntekter fra loppemarked, bingo eller lignende

Ytterlig informasjon finner dere her:

Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av COVID-19-utbruddet

Informasjon om krisepakke 2 på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

Det er viktig at foreninger som har hatt tap av inntekter på minimum 25 000 kroner benytter denne muligheten for kompensasjon før «døren lukkes» 15. september!

Vi vil vurdere å invitere til et Teams-møte der det blir muligheter for å diskutere ordningen og stille spørsmål. Det vil komme informasjon om dette i egen melding.

Lykke til!