Marit Storlien Bedjaou viser frem frivillighetsprisen sammen med ordfører Anita Ihle Steen

Vant frivillighetsprisen i Ringsaker Kommune

Ringsaker Røde Kors og våketjenesten mottok frivillighetsprisen under den årlige prisutdelingen i Ringsaker Kommune.

Setter stor pris på den frivillige innsatsen

- Frivilligheten er selve limet i samfunnet vårt. Der møtes vi alle – uansett bakgrunn, yrke, alder og kjønn, innledet ordfører Anita Ihle Steen da hun skulle dele ut årets frivillighetspris.

Hun kunne fortelle at kommunen aldri har mottatt så mange nominasjoner til frivillighetsprisen som i år, og at det er utrolig mange som har nominert våketjenesten. Likevel var komiteen enstemmig i sin beslutning om tildelingen.

I  Ringsaker settes våketjenesten stor pris på både hos de døende, deres pårørende og ikke minst de ansatte. Det er en stor trygghet og god trøst for alle involverte at det sitter gode, trygge og dedikerte våkere time etter time i gir støtte og omsorg i livets siste timer.

Ringsaker Røde Kors Våketjeneste ble startet opp ved årsskiftet 2017/2018 og har siden oppstarten hatt 81 oppdrag. Totalt 37 frivillige har tatt på seg oppdrag og gitt støtte i totalt 1815 timer så langt. De gir omsorg og våker i livets siste timer. En oppgave som kan være krevende, men som virkelig kommer både den enkelte innbyggeren, deres familie og venner og kommunen til gode.

Viser verdien av den frivillige innsatsen

I takketalen viste Marit stor takknemlighet for at lokalsamfunnet ser verdien av den frivillige innsatsen som blir lagt ned i Ringsaker Røde Kors og  deres våketjeneste

- Det er med stor ydmykhet og stolthet at jeg mottar årets Frivillighetspris, sa Marit Storlien Bedjaou, på vegne av våketjenesten i Ringsaker Røde Kors. 

- Å få en slik annerkjennelse er en stor ære for oss og viser verdien av den frivillige innsatsen vi legger ned. En stor takk til alle de dyktige og dedikerte våkerne som stiller opp gjennom hele året, til alle døgnets tider, uansett vær og føreforhold. Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra helsepersonell og pårørende. Det setter vi veldig stor pris på- og er både stolte og glade for at det frivillige arbeidet vi utfører i Nordre Ringsaker blir så høgt verdsatt av lokalbefolkningen, oppsummerte hun.