brkarsmøte2023small

Slik var årsmøtet i Bergen Røde Kors 2023

To råsterke nye medlemmer av styret, et nytt eiendomsselskap og omorganisering av omsorgsfeltet. Dette skjedde på årsmøtet til Bergen Røde Kors.

Årsmøtet fikk en solid gjennomgang av 2022 i Bergen Røde Kors, hvor lokalforeningens 40 aktiviteter, med tilhørende innsats fra frivillige, ble vist frem. Spesielt av året var arbeidet med flyktninger fra Ukraina. Røde Kors har tatt imot dem på Kokstad siden april i fjor. Flyktningene har videre kommet inn i Røde Kors-aktiviteter som Norsktrening, Flyktningeguide og på ungdomshuset Fellesverket.

Det mest besøkte i kongeriket

– Fjoråret ble litt av et år. Det er mange Fellesverk i Norge, men vårt var det mest besøkte i kongeriket. At vi setter rekorder, peker jo på et behov. Det synliggjør behovet for forebygging, sier styreleder John Magnar Bøe.

– Vi hadde blant annet mange deltakere fra Ukraina. Vi ønsket ikke å lage egne aktiviteter, men ville integrerer flyktningene i det vi har. Det har vi tro på.

Det var også et meget aktivt år på omsorgenheten og i hjelpekorpset i Bergen Røde Kors i fjor.

– Når man vet at et normalt arbeidsår er cirka 1700 timer, så er det ikke vanskelig å se den enorme verdien i frivilligheten til Røde Kors, sier Bøe.

– Hjelpekorpset brukte året til å få full sving igjen. 21.000 frivillighetstimer er imponerende og sier at vi er på rett kurs etter pandemien, sier Bøe.

Kvila er snart ferdig

Arbeidet med å ferdigstille Røde Kors-hytten Kvila i Grimseidpollen ble også vist frem. Eiendommen har fått et solid ansiktsløft de siste årene, blant annet overnattingsplasser, nytt kjøkken og nye bad.

Dette har blitt muliggjort takket være midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank og Ulvsnesøystiftelsen.

Solid økonomi

Økonomien i Bergen Røde Kors er solid, og også denne ble gjennomgått. Budsjett for inneværende år ble vedtatt av årsmøtet. Det ble også handlingsplanene til alle aktivitetene.

Bergen Røde Kors hadde totale inntekter på like over 40 millioner kroner i fjor. De totale kostnadene beløp seg til like over 29 millioner kroner. Konsernets totale inntekter var på 262 millioner i fjor, mens kostnadene var på nesen 268 millioner. Årsresultatet for konsernet var dermed et underskudd på nesten 8 millioner kroner.

– I konsernet har det jo vært sånn tidligere at vi har hatt med Bergen Røde Kors og Bergen Røde Kors Sykehjem, men nå konsoliderer vi også inn legater og stiftelser. Så i konsernregnskapet ligger også stiftelser og legater. Det er sykehjemmet som alene står for en inntekt på 217 millioner, men det har vært noen utfordringer knyttet til dekning av pensjonskostnader og vedlikehold i 2022. Vi har fullt fokus på dette underskuddet, ikke minst har sykehjemmet det, sier økonomisjef i Bergen Røde Kors, Sigbjørn Torheim.

Omorganisering på omsorg

Det ble også besluttet å omorganisere omsorgsfeltet i Bergen Røde Kors. Dette innebærer at man i en prøveperiode på to år ikke skal ha et eget omsorgsråd i lokalforeningen.

Spørsmålet om man skal ha et eget omsorgsråd i Bergen Røde Kors, samt hvilke retningslinjer som skal gjelde for Omsorgsrådets virke, har flere ganger vært drøftet. Blant annet la Omsorgsrådet i 2019 frem en tilråding om å avvikle Omsorgsrådet i Bergen Røde Kors.

– Et råd som bare er der i ordet og ikke fungerer, er ikke optimalt. De som sitter i rådet er frivillige og det er en kjempeutfordring å holde oversikt. Når du ser aktivitetnivået Bergen Røde Kors har, blir det for krevende med et råd med fire personer. Omsorgsrådet er ikke tilpasset Norges største lokalforening. Vi tror at noen av de ansatte kan håndtere dette bedre, sier styreleder Bøe.

Nytt eiendomsselskap

I tillegg ble årsmøtet enige om å opprette et eiendomsselskap, som skal være et heleid datterselskap av Bergen Røde Kors. Dette gjøres for å profesjonalisere driften av eiendomsmassen til lokalforeningen, og gjelder eiendommene i Helleveien 120, 122A, 122B og 124, samt Ellerhusensvei 43.

– Eiendomsdrift krever spisskompetanse på både drift og utvikling, som styret og administrasjon ikke besitter. Eiendomsdriften krever kontinuerlig overvåking og fokus, noe som i dag stjeler oppmerksomhet og kapasitet fra styret og administrasjonen i Bergen Røde Kors. Det bør være et tydelig skille mellom Bergen Røde Kors som en humanitær aktør i Bergen og vår eiendomsutvikling. Erfaring fra andre Røde Kors-enheter (Oslo Røde Kors/Svill) har vist at dette kan vær en effektiv og god løsning for Bergen Røde Kors, sier styreleder i Bergen Røde Kors, John Magnar Bøe.

Det nye eiendomsselskapet skal utvikle og utvide eksisterende eiendomsmasse for utleie og sikre forutsigbare leieinntekter.

– Vi ønsker å flytte disse til eiendomsselskapet i første omgang. Eiendom i Røde Kors er ikke noe nytt. I Bergen startet vi med eiendomsdrift da vi opprettet sykepleierskole i 1898. Begrunnelsen for å sitte med eiendom har riktignok endret seg. En så stor del av kapitalen skal nyttiggjøres til humanitært arbeid. Midlene fra det offenlige og det private er ikke sikre penger. Det er ikke sånn at behovet for leksehjelp forsvinner hvis pengene forsvinner. Derfor trenger vi egne og frie midler, som disse eiendommene gir oss, sier styreleder Bøe.

Bergen Røde Kors eier også Ellerhusensvei 41, 37 og 39, samt Bergen Røde Kors Sykehjem, redningshytten Føykely på Kvamskogen og Røde Kors-hytten Kvila i Grimseidpollen. Gjennom Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg eier Røde Kors i tillegg 40 leiligheter i Adolph Berg-vei ved Tveitevannet og gjennom Fanastølens legat Vetrlidsallmenningen 9, der Røde Kors-huset har tilhold.

Disse blir ikke en del av det nye eiendomsselskapet foreløpig.

Flere nye styremedlemmer

Styret i Bergen Røde Kors fikk flere nye medlemmer. 

Tidligere hjelpekorpssjef Lasse Fossedal gikk inn i styret til Bergen Røde Kors som nestleder. Han er nok velkjent for de fleste, da han er en skikkelig Røde Kors-veteran. På årsmøtet til Bergen Røde Kors Hjelpekorps i forrige måned mottok han sågar Hjelpekorpsmedaljen. Det er kun én som har fått denne fortjenstmedaljen tidligere.

For uinnvidde kan vi opplyse at Lasse Fossedal er gift med en annen hjelpekorpset og har fostret tre aktive hjelpekorpsbarn. Han har værrt aktiv i Bergen Røde Kors Hjelpekorps siden 80-tallet og har bakgrunn fra blant annet Norsk Luftambulanse og Røde Kors-ambulansen.

– Lasse har over lang tid vist en eksepsjonell innsats som frivillig og deltatt på mange aksjoner med risiko for egen sikkerhet og helse for å redde eller hjelpe andre mennesker. De frivillige i hjelpekorpsene driver nemlig en slik uegennyttig frivillighet i oppofrelsen for andre. Det er ekstra prisverdig og noe man må respektere stort. I Bergen Røde Kors er vi stolt over å ha en slik frivillig som Lasse, sier daglig leder i Bergen Røde Kors, Morten Lillestøl Madsen.

– Takk til valgkomiteen for innstillingen. Det jeg gleder meg til å jobbe med er beredskap, som jeg har jobbet med i 30 år. Jeg gleder meg også til å jobbe med frivilligheten og frivilligsatsingen i Bergen Røde Kors. Dette er det jeg brenner for, sier Lasse Fossedal. 

Bred Røde Kors-erfaring

Eva Tamber er ny i styret til Bergen Røde Kors. Hun er også ny for lokalforeningen. Tamber har fremmet seg selv for valgkomiteen, som slo til og innstilte henne som styremedlem for de kommende to årene. 

Det er ikke rart at de gjorde det. Tamber har master i psykologi, og besitter blant annet ekspertise innenfor katastrofe- og krisepsykologi. I tillegg har hun master i demokratibygging og er sertifisert innenfor ledelse og organisasjonsbygging. Hun har også bakgrunn fra internasjonalt Røde Kors, Norges Røde Kors, Røde Kors i Myanmar, Røde Kors i Afghanistan, Røde Kors i Nepal, Røde Kors i Pakistan og dansk Røde Kors - for å nevne noe, samt Raftostifelsen og Flyktningehjelpen.

Tamber har også blant annet jobbet som direktør på Den Nationale Scene og direktør i byrådsavdeling for byutvikling i Bergen kommune.

Flere nye

Leslie Ndikumana er også ny i styret. Hun representerer Bergen Røde Kors Ungdom. Stig Nordvik er ny leder av hjelpekorpset, og dermed også medlem av styret. Ruth Larsen har representert omsorgsrådet og fortsetter i styret.

Trond Grytting går inn som vara i styret.

– Jeg har 40 år bak meg i forsvaret og er oppvokst på Sjøkrigsskolen. Jeg har jobbet mye på sjøen, og jeg har jobbet internasjonalt og i etterretningstjenesten. Det er seks år siden jeg dimmeterte i forsvaret. Nå er jeg lærer. Og så er jeg norsktrener i Bergen Røde Kors, så jeg vil ta med meg frivilligtanken inn i styret, sier han.

Røde Kors takker Susanne Lier Fagerbakke, som går ut av styret. Hun forsvinner riktignok ikke helt, da hun er ny vararepresentant i valgkomiteen. Takk også til Walter Wangberg, som gikk ut av styret torsdag kveld.

Det nye styret

John Magnar Bøe Leder 2022-2024
Lasse Fossedal Nestleder 2023-2025
Eva Tamber Medlem 2023-2025
Magne Ervik Medlem 2022-2024
Agathe Hoff Medlem 2022-2024
Ruth Larsen Medlem, Omsorgsrådet 2022-2024
Stig Nordvik Medlem, Hjelpekorpset 2023-2025
Leslie Ndikumana Medlem, Røde Kors Ungdom 2023-2024
Trond Grytting Vara 2023-2024