Ukrainske flyktninger på norsktrening på Røde Kors-huset i Bergen Vis bildetekst
Halvårsrapportene fra de 40 aktivitetene vi har i nærmiljøet viser en helt utrolig frivilliginnsats.

20.000 takk!

Første halvdel av 2022 har vært fylt med utrolige mengder frivillig arbeid i Bergen Røde Kors.

Sommerferien er over i Bergen Røde Kors, så nå har vi fått kikket på halvårsrapportene fra de 40 aktivitetene vi har i nærmiljøet. Første halvdel av 2022 har vært fylt med utrolige mengder frivillig arbeid.

Uten at vi regner med timene superheltene i Hjelpekorpset har lagt ned i søk, redning og beredskap, har frivillige på oppvekst og omsorg i Bergen Røde Kors lagt ned 20.000 frivilligtimer på seks måneder. 

Til det må vi bare ta av oss hatten og si tusen takk! Eller 20.000 takk, for å være mer presis.

Det vi heller ikke har med i dette regnestykket er frivilligtimer på mottakssenteret for flyktninger på Kokstad, i forbindelse med krigen i Ukraina. Her har også frivillige i Bergen Røde Kors bidratt med enormt mange timer.

Det er like over 700 frivillige rødekorsere som har lagt ned denne formidable innsatsen. De har jobbet under 80 frivilligledere, som vi selvfølgelig må takke litt ekstra for ansvaret de påtar seg med å lede arbeidet vårt for å gjøre Bergen til en bedre by.

Våre frivilliges innsats har vært med på å hjelpe 2800 barn, unge, eldre, kvinner i vanskelige livssituasjoner, ensomme og innsatte - blant andre. Og mange av disse har selvfølgelig vært i kontakt med oss mer enn én gang i løpet av det siste halvåret, enten de har besøkt aktiviteter på Røde Kors-huset på Vetrlidsallmenningen eller på ungdomshuset Fellesverket i Gågaten.

«Ungdomshuset Fellesverket bobler av ungdom, engasjement og mange spennende aktiviteter. Det nyeste tilskuddet, Kulturkok, er i full gang med både konserter, dans og annet kulturelt innhold. Konfliktløsingsmetoden Gatemegling har allerede satt ny årsrekord for deltakelse, selv bare halvveis ut i året. Det er full sving i Arbeidstrening, blant annet med et nytt Jobbsjansen-prosjekt hvor ni ungdommer har fått sommerjobb på Fellesverket. Barnas Røde Kors merker også vekst og har satt rekord på deltakelse, hatt førstehjelpsdag, hatt 19 aktivitetsuker og flere turer, for å nevne noe. Det har også være leir i vinterferien, aktiviteter i påsken og pinsen, samt turer til Røde Kors-hytten Kvila,» melder oppvekstenheten i Bergen Røde Kors.

«Gleden har vært stor blant både frivillige og deltakere over å få være fysisk tilbake i egne lokaler. Røde Kors-huset har brukt pandemitiden på å få ny, koselig drakt, som også har blitt et gledelig løft for aktivitetene som holder til der. Begge våre nye prosjekter på omsorgsfeltet, Nettverk etter soning Gjeld og Kraftverket, har virkelig funnet formen. Vi opplever at tilbudene treffer svært godt. Seniorkafeen Kraftverket holder til i Røde Kors-huset midt i Bergen sentrum og har samlet 170 unike besøkende siden januar,» melder omsorgsenheten i Bergen Røde Kors.