Frivillige på Nettverk etter soning i Bergen er på kurs på hotell Neptun. Vis bildetekst
De frivillige i Nettverk etter soning har gjort en formidabel innsats det siste halvåret. Her fra en samling under kursserien BRO i vår.

«Vi gjør en forskjell for domfelte som løslates i Bergen. Dessverre hjelper vi kun en brøkdel av dem.»

Nå samarbeider Nettverk etter soning (NES) i Bergen Røde Kors med fengslene, ND-senterne, CRUX Kalfarhuset, Kriminalomsorgen, NAV og Namsfogden. – Vi når flere deltagere enn noensinne.

Det sier Hilde Amundsen i Nettverk etter soning (NES).

Bergen Røde Kors registrerer økt pågang av både frivillige og deltagere, og har kurset og koblet frivillige fortløpende i første halvår av 2022. Vi har også holdt kurs i gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi hos samarbeidspartnere som Bergen fengsel og ND-senteret. ND står for Narkotikaprogram med domstolskontroll.

Gode tilbakemeldinger

Røde Kors har også tilrettelagt for samlinger for frivillige, der både Namsfogd og NAV har bidratt til faglig påfyll. 

– Vi gjør en forskjell for domfelte som løslates i Bergen, men det er et stort påtrykk av deltagere som ønsker hjelp fra Røde Kors. Dessverre har vi kun ressurser til å hjelpe en liten brøkdel, sier Amundsen.

Men de deltakerne som møter Røde Kors, har veldig gode tilbakemeldinger:

​​«Hjelpen fra frivillige i Nettverk etter Soning har vært hinsides fantastisk,» sier en tidligere innsatt.

«Dere er engler,» sier en innsatt i Bjørgvin fengsel. 

«Det er så godt å ikke måtte stå i dette helt alene,» sier en annen.

Kvinnelig høydepunkt

Et av høydepunktene det siste halvåret, har vært en spesiell kobling mellom en innsatt og en frivillig:

– Det går ofte tid mellom hver gang vi kobler kvinne til kvinne. Årsaken er at det er flere menn som soner og dermed flere menn som får hjelp av oss. Derfor er det desto mer gledelig når kvinnelig frivillig kan være en støtte for kvinnelig deltaker. Deltakeren fikk også hjelp til å nøste opp i sine økonomiske utfordringer av gjeldsprosjektet til Nettverk etter soning, sier Amundsen.