Flyktninger fra ukraina sammen med frivillig norsktrener på Røde Kors-huset under norsktrening i regi av frivillige i Bergen Røde Kors. Vis bildetekst
Veldig mange ukrainere har benyttet seg av tilbudet om norsktrening på Røde Kors-huset det siste halvåret.

«Vi har hatt spesielt sterke møter med flyktninger denne våren, som har kommet rett fra krig.»

Bergen Røde Kors kunne endelig starte igjen med fysiske norsktreninger 7. februar etter lang stengetid som følge av pandemi. Slik har det siste halvåret vært.

Vi startet opp med norsktreninger alle hverdager, og økte til sju norsktreninger i uken i løpet av våren da vi opplevde ekstra tilstrømming av ukrainske flyktninger, sier leder for oppvektenheten og norsktreningen i Bergen Røde Kors, Nora Børø.

Vi har hatt spesielt sterke møter med flyktninger denne våren, som har kommet rett fra aktive krigsområder. I mange tilfeller har vi opplevd at de har fått telefoner i løpet av norsktreningene, hvor man får oppdateringer fra venner og kjente i Ukraina. De frivillige norsktrenerne har håndtert dette fantastisk godt, og vist omsorg og støtte i en vanskelig tid.

Mange ville hjelpe

Bergensere har rent ned dørene på Røde Kors-huset for å bli frivillig i norsktrening, noe som har lettet arbeidet denne våren helt enormt.

Det å se at ukrainske flyktninger har fått et pusterom i en ellers svært vanskelig hverdag har vært veldig fint. Her har de frivillige så godt det har latt seg gjøre oppretthold vanlig aktivitet. De har øvd på å uttale norske lyder, drukket kaffe og ledd sammen, helt uten et felles språk, forteller Børø.

Norsktreningsaktiviteten i Bergen Røde Kors holder til i Røde Kors-huset på Vetrlidsallmenningen, men bruker også Bergen offentlige bibliotek to kvelder hver uke.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet, som fungerer utrolig godt, sier Børø.

Den største utfordringen det siste halvåret er at vi har måttet avvise deltakere i døren når det er fullt. Dette har, forståelig nok, vært vanskelig for de frivillige. Men for å sikre at utbyttet av aktiviteten er godt og at vi ikke sliter ut de frivillige, har vi vært strengere på hvor mange deltakere vi har plass til per norsktrening.

Død gullfisk

Ellers har norsktreningen på Røde Kors-huset beklageligvis ført til én død gullfisk…

Flere ukrainske barn har vært med sine foreldre på norsktrening, som jo skaper noe støy og uro, men de frivillige har vært tydelige på at dette må være greit for en periode. Enkelte av barna har blitt veldig glade i fiskene på kontoret på Røde Kors-huset og har løpt rett inn for å mate disse mens foreldrene har lært norsk. Fiskene fikk nok i overkant med mat i en periode og én tok knekken av ren og skjær overspising, sier Børø med et smil.