Frivillige norsktrenere i Bergen Røde Kors rydder i materiell på Røde Kors huset i Bergen Vis bildetekst
Frivillige norsktrenere i Bergen Røde Kors rydder i undervisningsmateriell i forkant av åpning etter pandemien.

«Det er takknemligheten, gleden og fremgangen som driver oss. Og at vi får bidra til positiv integrering.»

De har vært frivillig i en mannsalder til sammen. Nå er norsktrenerne i Bergen Røde Kors straks igang igjen for fullt. – Vi gleder oss sånn!

Det sier frivilligveteranene Inger Marie Stein, Trond Grytting, Tove Sæthre og Lisa Nysæther. 

Innendørs og fysisk Norsktrening har vært en av de vanskeligste aktivitetene for Røde Kors å holde åpen under pandemien, men vi har hele tiden hatt norsktrening ute på tur og digitalt. Nå tror vi imidlertid på snarlig åpning av «vanlig» norsktrening også, og metodene, bøkene og de kreative innfallsvinklene til språktrim er helt klare. Finsortert, faktisk. Og alt som ikke fungerer like godt er ryddet av veien.

Denne uken har nemlig noen av norsktrenerne vært på det nyoppussede Røde Kors-huset for å klargjøre materiell til oppstart.

Fra skipsnavigasjon til språknavigasjon

– Det fine med å være frivillig norsktrener, er at man får blir med på å skape identitet. Man merker at man gjør en forskjell, sier Trond Grytting.

Han har bakgrunn som lærer, men faktisk ikke i språk. Derimot har han i sin arbeidskarriere undervist på maritim skole i navigasjon. Nå byr han imidlertid på navigering for en rekke nye landsmenn – i det norske språket og kulturen.

– Det er takknemligheten, gleden og fremgangen som driver oss. Og at vi får bidra til positiv integrering, sier Grytting.

Lærer norsk i en uformell setting

Å være norsktrener i Røde Kors er ikke en eksakt vitenskap. Man finner sine metoder og bruker det verktøyene man liker. Derfor blir det også litt uenighet når materiell skal kastes i forkant av gjenåpning, selv om mange bøker er slitt og flere av hjelpemidlene er hjemmelaget. I tillegg til bøker, bruker norsktrengerne spill, billedkort, plansjer og samlinger av ord og uttrykk.

– Norsktrening er uformell muntlig samtaletrening for voksne migranter som trenger det. Når det er fullt hus på drop-in-tilbudet til Bergen Røde Kors, kan det gjerne være 70 mennesker her. Da deles mann inn i grupper etter nivå og samles rundt bordet med en norsktrener som veileder og fører samtalen. Det er enormt stor pågang og etterspørsel etter dette samtaletilbudet, sier enhetsleder for omsorgsaktivitetene i Bergen, Nora Børø.

Røde Kors sitt norsktreningstilbud må ikke forveksles med vanlig norskundervisning for flyktninger og innvandrere, da det er et supplement i en sosial setting. På vårt lavterskeltilbud øves det på muntlig norsk, fordi gode språkferdigheter er en forutsetning for deltakelse og tilhørighet i samfunnet. I tillegg til Bergen finnes tilbudet i Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

– Hovedmålet med Norsktrening i regi av Røde Kors er å fremme økt inkludering til arbeid og samfunnsliv, sier Børø.

Bergens mest populære språktrening

I Bergen Røde Kors arrangeres det normalt norsktrening på Røde Kors-huset like nedenfor Fløibanen på alle hverdager. Totalt er det 64 norsktrenere som stiller opp frivillig. I 2021, hvor vanlig norsktrening har vært stengt, har denne gjengen lagt ned hele 1200 frivilligtimer totalt. Men det er faktisk ingenting. Det sier frivilligtimene fra 2020 alt om, for da var det totale timeantallet 3463, selv om aktiviteten bare var åpen fra januar til midten av mars, da landet stengte ned. I normalåret 2019 ble det trent norsk i 13.100 timer. 

  • Ta en titt på hvordan det er når det er norsktrening for fullt på Røde Kors-huset på Vetrlidsallmenningen: 13.100 TIMER NORSKTRENING PÅ ET ÅR.pdf

– Så da er det kanskje ikke rart at vi har kjempeforventninger til 2022, sier Børø, som koordinerer de frivillige norsktrenerne i Bergen Røde Kors.

– Nå må bare munnbindpåbudet bort, så kan vi gå i gang for fullt. Det er nesten ikke vits å ha norsktrening med munnbind på, sier hun.

Flere frivillige kommer fra læreryrket

En av dem som gleder seg til å komme i gang igjen for fullt, er Inger Marie Stein. Hun har vært frivillig i 12 år.

– Ja, minus covid-tiden, presiserer hun.

Stein er pensjonert lærer i norsk fra Bergen Katedralskole. Hun har også undervist i norsk som andrespråk.

– Jeg begynte rett og slett fordi jeg ikke hadde lyst til å slutte med undervisning da jeg ble pensjonist. Norsktreningen til Røde Kors passet meg veldig godt. Og det er kjekt å føle at man gjør litt nytte, sier hun.

Tove Sæthre har vært lektor på videregående skole i sin arbeidskarriere, som har fortsatt med rundt 10 år som frivillig norsktrener i Bergen Røde Kors.

– Det som også er veldig kjekt med dette, er at man blir så utrolig godt kjent og får et veldig godt miljø også, sier hun.

  • Du trenger absolutt ikke lærerbakgrunn for å bli frivillig norsktrener. Er du interessert, så tar vi imot nye frivillige. Det du må gjøre først er å registrere deg på Mitt Røde Kors. Da vil du bli kontaktet av oss i løpet av et par dager. Lurer du på noe? Spør gjerne Nora Børø på epost.