Kollasj av bilder fra EVA-arrangement på Røde Kors-hytten Kvila i Fanafjorden. Vis bildetekst
Tenk at det faktisk har vært så fint vær denne sensommeren. Kvinnene i EVA-prosjektet storkoste seg sammen med sine barn på Røde Kors-hytten i Fanafjorden.

Vanskeligstilte mødre og deres barn fikk en nydelig helg på Kvila

Røde Kors-hytten i Grimseidpollen har blitt brukt flittig denne sommeren. Sist av kvinnene i EVA-prosjektet til Bergen Røde Kors.

– En fantastisk helg. Både barn og mødre storkoste seg i nydelig sommervær med strandlek og bading, sier Susanne Aas som leder EVA i Bergen Røde Kors.

EVA er et tilbud til kvinner i spesielt vanskelige livssituasjoner og deres barn. Deltakere i EVA har vært utsatt for vold, negativ sosial kontroll eller menneskehandel. Bergen Røde Kors samarbeider med blant andre Krisesenteret i Bergen og Bergen kommune. Frivillige i EVA blir vanligvis satt i et såkalt koblingsforhold, hvor én frivillig støtter én kvinne og hennes familie. Frivillige arrangerer også gruppeaktiviteter på Krisesenteret i Bergen.

I den ferske halvårsrapporten i Bergen Røde Kors går det frem at EVA-aktiviteten endelig er tilbake til normalen igjen. Under pandemien var det vanskelig å få til disse viktige menneskemøtene, og Krisesenteret tok i perioder ikke imot besøk.

– Fra januar til mai har vi tatt imot både nye deltakere og nye frivillige. Vi har fått på plass flere én-til-én-koblinger og hatt svært god aktivitet på krisesenteret. Vi har svært engasjerte frivillige som også har deltatt på fagsamlinger, sier Aas.

Én EVA-deltaker har også vært med på et arbeidstreningsprosjektet i samarbeid med Nordic Choice Hotels i løpet av det siste halvåret.

– En veldig lærerik, utfordrende og positiv prosess for alle involverte, sier Aas.

Hun roser frivilligheten i Bergen Røde Kors.

– Vi hadde en periode kø og ventetid for kvinner som ønsket å bli koblet med frivillige. Men i løpet av dette halvåret har vi funnet flere frivillige og fått bort køen. De frivillige som er i slike koblinger er virkelig engasjerte folk som gjør sitt ytterste for å gjøre hverdagen enklere og bedre for et annet menneske, sier Aas.