Halvårsrapport for omsorgsenheten: 12.000 timer med frivillighet i Bergen Røde Kors

Det er fasiten når vi gjør opp halvårsregnskap for aktivitetene i omsorgssektoren i Bergen Røde Kors.

«Jeg setter ekstra pris på å være frivillig etter tiden med isolasjon under pandemien. Det er så kjekt å bidra og å gjøre andre glad,» sier en av de frivillige superheltene.

Det meste Røde Kors driver med er omsorg, men i Bergen Røde Kors er de 40 aktivitetene våre delt inn i oppvekst og omsorg. I tillegg kommer Hjelpekorpsets aktiviteter innenfor søk, redning og beredskap. Men innenfor omsorgsaktivitetene, som dreier seg om Besøkstjenesten, Kraftverket, Nettverk etter soning, Nettverk etter soning Gjeld, EVA, Døråpner, Norsktrening, Visitor og Flyktningeguide, har frivillige i Bergen Røde Kors lagt ned like under 12.000 timers superinnsats fra begynnelsen av januar til slutten av mai i år.

«De er laget av gull de som tar imot oss her. Vi blir så godt mottatt med en gang vi har satt foten innenfor døren,» lyder dommen fra en deltaker på Røde Kors-huset på Vetrlidsallmenningen, hvor veldig mange av våre omsorgsaktiviteter foregår. 

– Det aller mest gledelige er selvfølgelig at alle aktiviteter er i full gang igjen, helt uten restriksjoner, sier leder for oppvekstenheten i Bergen Røde Kors, Nora Børø.

Litt mer enn 400 frivillige er enige med henne i dette. Det er de som har stått på i de nesten 12.000 timene, ledet av 33 frivilligledere.

– Og i tillegg til alt dette har mange av våre frivillige også stilt opp på Kokstad for å tilby omsorg for ukrainske flyktninger som har kommet dit, sier Børø.

Der har Røde Kors i Bergen hatt en mottakssone, en følgetjeneste og et familierom for nyankomne flyktninger. 

Omsorgsaktivitetene i Bergen Røde Kors teller dessuten 220 aktive koblinger når vi gjør opp halvårsregnskap. Koblinger vil si én-til-én-aktiviteter, hvor en frivillig og en deltaker møtes. Dette dreier seg for eksempel om Besøkstjenesten, Flyktningeguide, Visitor eller Nettverk etter soning.