John Magnar Bøe takket av som styreleder torsdag 25. april 2024. Han skryter av frivilliginnsatsen i Bergen Røde Kors. Vis bildetekst
John Magnar Bøe takket av som styreleder torsdag 25. april 2024. Han skryter av frivilliginnsatsen i Bergen Røde Kors og anbefaler alle å lese årsrapporten..

Frivilligheten i Bergen Røde Kors er verdt 46,7 millioner kroner

– Det er helt rørende å se den fantastiske frivillige innsatsen som gjøres.

Bergen Røde Kors har 1000 frivillige og 40 aktiviteter. Totalt ble det lagt ned nesten 100.000 timer med frivillig arbeid i 2023. Dette tilsvarer 55 årsverk.

Legger man til grunn Statistisk sentralbyrås beregning av frivillighet, er den frivillige innsatsen i Bergen Røde Kors verdt 46,7 millioner kroner.

– Det er helt rørende å se den fantastiske frivillige innsatsen som gjøres. Jeg anbefaler virkelig alle å lese årsrapporten vår, hvor alt det flotte arbeidet kommer så tydelig frem. Som daglig leder er det naturlig å si tusen takk, men å takke disse tusen frivillige er noe alle burde gjøre, sier daglig leder Morten Lillestøl Madsen.

Trykket på den røde knappen i 2023

Bergen Røde Kors avholdt sitt årsmøte i Gjensidigegården i Sandviken torsdag 25. april. Trond Grytting ble valgt til ny styreleder. Han etterfølger John Magnar Bøe, som ble takket av torsdag kveld.

På årsmøtet spilte den frivillige innsatsen hovedrollen. Medlemmene fikk en solid gjennomgang av alt som ble gjort i 2023 og handlingsplanene for 2024.

– 2023 ble året da vi måtte trykke på den røde knappen og virkelig ta ungdommene i Bergen sine utfordringer på alvor. Heldigvis ble vi hørt av politikere og støttespillere i næringslivet, sier avtroppende styreleder John Magnar Bøe.

Han viser til innsatsen fra de frivillige gatemeglerne i Bergen Røde Kors. De begynte å trakke gatelangs i Bergen for å slå av en prat, avdempe konflikter og spille på lag med ungdommene. På slutten av året ble de tildelt 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank til et nytt prosjekt som heter Vær tjommi.

2023 var et rekordår

– Når vi gjør en oppptelling av antallet timer med frivillighet i Bergen Røde Kors, havner vi på over 95.000. Dette er historisk høyt. Den frivillige innsatsen i vår lokalforening tilsvarer over 50 årsverk. Bergen Røde Kors er til stede til sjøs, på land, i byen og på fjellet. Vi jobber med søk og redning, ambulansetransport, førstehjelp, ungdomsutfordringer, ensomhet, psykisk helse, barn, kvinner, eldre, migrasjon, innsatte i fengsel, de som står på utsiden av samfunnet og flykt-ninger, sier Bøe.

De 26 ansatte i lokalforeningen koordinerer 1000 frivillige som står på hver dag og hver uke for å gjøre Bergen til en bedre by for folkene som bor her. Alle som følger med i sosiale medier vet at Bergen Røde Kors hver uke åpner dørene til seniorkafeen Kraftverket, migrantmøteplassen Norsktrening og ungdomshuset Fellesverket. De frivillige skaper sosiale soner, forebygger ensomhet og psykisk uhelse, jobber med konflikthåndtering blant unge og driver med arbeidstrening. 

2023 var et år med rekordbesøk.

– «Der det er hjerterom, er det husrom. Hvis du tenker at noen sitter alene, er det jo bare å ta kontakt. Det trenger ikke være så voldsomt,» sa Else Kåss Furuseth da hun lagde fest på Fellesverket en mørk januardag i fjor. Jeg kunne ikke vært mer enig. Og vi vet det virker, for deltakerne våre sier «Det er nesten så livet mitt blir fornyet ved å komme til Røde Kors!». I kroner og øre er frivilligheten vår verdt nesten 50 millioner kroner. Men i realiteten handler det selvfølgelig ikke om penger. Dette har en verdi som ikke kan måles, understreker Bøe.

Til stede i bydelene, på sjøen og i fjellet

– I tillegg har vi frivillige i flere bydeler som skaper møteplasser for Barnas Røde Kors, spekket med hverdagsaktiviteter og turer i ferier. Røde Kors-frivillige i Bergen er til stede på Krisesenteret for kvinner og for innsatte i Bergen fengsel, sier Bøe.

– Superheltene i Hjelpekorpset redder liv på Røde Kors-båten «Bjørgvin», gjennom vakter for Helse Bergen med Røde Kors-ambulansen og i søk- og redningsoperasjoner i fjellet, legger han til.