Frivilligombud

Frivillighet er en av syv prinsipper i Røde Kors.

Røde Kors er kjent for frivilligheten, og er vårt viktigste pre for å få aksept og anerkjennelse. Røde Kors skal være frivilligstyrt.

Medlemmene våre utgjør det høyeste organet gjennom årsmøtet.

Røde Kors har tradisjonelt hatt et Omsorgsråd. I 2023 bestemte årsmøtet å gjøre en vurdering av andre måter å involvere frivilligheten i Bergen Røde Kors. Det ble da etablert et Frivilligombud som skal ivareta frivilligheten i vår lokalforening.

Frivilligombudet er de frivilliges representant i Bergen Røde Kors sitt styre. Frivilligombudet skal involveres i Røde Kors' vurdering omkring nye aktiviteter, samt være informert om utviklingen av frivilligheten i aktivitetene.

Frivilligombudet deltar i arbeidet med å utvikle en ny frivilligstrategi.

Har du saker, spørsmål, tilbakemeldinger eller innspill relatert til frivilligheten utover aktivitetsspesifikke saker? Ta kontakt på epost: frivilligombud@gmail.com

Frivilligombud i valgperioden 2023-2025 er: Marit Gjerstad