Irene Hummelsund ble utnevnt til æresmedlem i Bergen Røde Kors torsdag 25. april. Her sammen med nyvalgt styreleder Trond Grytting (t.v.) og avtroppende styreleder John Magnar Bøe (t.h.). Vis bildetekst
Irene Hummelsund ble utnevnt til æresmedlem i Bergen Røde Kors torsdag 25. april. Her sammen med nyvalgt styreleder Trond Grytting (t.v.) og avtroppende styreleder John Magnar Bøe (t.h.).

Sjekk hvorfor Irene fikk applaus fra en hel restaurant i Bergen!

Her overraskes Irene Hummelsund av styreleder under middagen.

Torsdag 25. april avholdt Bergen Røde Kors sitt årsmøte i Gjensidigegården i Sandviken.

På årsmøtet var det én som manglet: Irene Hummelsund.

Hun var innstilt til æresmedlemsskap, som ble vedtatt til gangs av årsmøtet. Dessverre gikk hun glipp av det, fordi hun var i en avslutningsmiddag med jobben sin. Irene gikk nemlig også av med pensjon på denne torsdagen.

– Det måtte vi bare gjøre noe med, sier avtroppende styreleder John Magnar Bøe.

Derfor satte han seg i bilen og kjørte til restauranten etter årsmøtet, sammen med den nyvalgte styrelederen Trond Grytting. 

Fikk full applaus

Hummelsund satt uvitende og spiste dessert da de to ankom restauranten på Klosteret med diplom og blomster. 

– Hva er det som skjer, utbrøt hun, før hun skjønte at hun var utnevnt til æresmedlem og fikk full applaus fra hele restauranten.

Det var fortjent, for dette er en kvinne som har en merittliste som få andre medlemmer i Bergen Røde Kors. Hun har vært visitor i Bergen fengsel siden 1987, vært medlem av visitorutvalget, vært medlem av sentral arbeidskomité for visitorer, vært medlem i landsrådet for besøkstjenesten, ledet den nasjonale ressgruppen for visitorer og ledet visitortjenesten i Bergen. Hun har fått Norges Røde Kors Fortjenestmedalje i 2008 og Fortjenestmedalje med nål i 2016.

Nå er hun altså æresmedlem.

«Eg har lært å setja meir og meir pris på henne di meir eg vert kjent med henne. Hun er ein enkel person å samarbeida med. Ho er tydeleg i sin kommunikasjon, og samstundes utstrålar ho ein ekte og raus omsorg i alt ho gjer for dei innsette,» sier tidligere fengselsprest Rune Minde.

Flere priser

Det ble delt ut flere utmerkelser på årsmøtet. Hordaland Røde Kors delte ut Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje til Idar Sunde.

Heder og ære til Idar Sunde
Hordaland Røde Kors delte ut Hordaland Røde Kors Hjelpekorps fortjenestemedalje til Idar Sunde på årsmøtet til Bergen Røde Kors.

Han begynte i Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 1983 og har hatt ulike verv, deltatt på ambulansetjeneste på bil og scooter, vært vaktsjef på vintertjeneste på Upsete og Kvamskogen, etablert nødtelefon i Byfjellene, vært aktiv med snøscooterkjøring med funksjonshemmede på Kvamskogen, bidratt i restaurering av hytten Jotneberg på Landåsfjellet, var korpsleder på 1980-tallet, har arrangert 50-årsjubileet, vært styremedlem og medlem i beredskapsutvalget og er fortsatt aktiv, tar sanitetsvakter og kjører scooter på Kvamskogen.

På tampen av årsmøtet fikk ordstyrer Hans Haugen seg en overraskelse, da avtroppende styreleder tok ordet for å gi ham Norges Røde Kors' plakett for fortjenestfullt arbeid. Hans merittliste er også svært lang, både som ansatt og frivillig:

Som ansatt:

 • Ansatt i Røde Kors 15. august 1979 som daglig leder
 • Daglig leder i Bergen Røde Kors Eiendom 2004–2014
 • Aktiv deltaker i Byggekomiteen for C-blokken BRKS
 • Rehabiliteringsprosjektet i Adolph Bergs vei 2010-2014
 • 50 prosents stilling som spesialrådgiver i Norges Røde Kors kombinert med forvaltning av Bergen Røde Kors sine boliger og stiftelser

Som Frivillig:

 • Nestleder i Stiftelsen Christiegården dagsenter
 • Styremedlem i Gullaksens legat
 • Aktiv frivillig i aktiviteten Nettverk etter Soning
 • Sjåfør og «alt-mulig-mann» der det trengs et tak
 • Skattet forvalter av lokalforeningens historie

Gratulerer til alle!