Legater

Bergen Røde Kors forvalter stiftelsene under, og i desember 2023 skal det deles ut midler fra disse i henhold til vedtektene.

Fanastølens legat

«Yte bidrag til barn og unge i Bergen som ut fra humanitære og sosiale behov trenger hjelp og støtte for å fungere bedre i samfunnet.»

Frist: 15. desember

Ingrid Hysing Olsens Legat

«Til sykepleiere utdannet ved eller som har virket i Bergen Røde Kors og som er blitt arbeidsudyktig og som lever i mindre gode økonomiske kår.»

Frist: 15. november

Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid

  • Tilgodese eldre og uføre i Bergensområdet, herunder tilrettelegging av utflukter, tilstelninger og andre sammenkomster. Støtten skal særlig gå til enslige eldre, pensjonister og krigsveteraner.
  • Yte tilskudd til utdanning og skolering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller kognitive evner, særlig blindesaken på Vestlandet.
  • Yte tilskudd til barn og unge med behov for omsorg, eksempelvis som følge av sykdom eller andre lidelser. 
  • Sikre rekreasjonsmuligheter og naturopplevelser i Bergensområdet, herunder særlig ved tilskudd til fjellsikring og vedlikehold av materiell på byfjellene, primært nødtelefoner, og dagsutfartsstedet Kvila.

Frist: 15. november

Søknadsskjema finner du ved å følge denne lenken: Søknadsskema legatene.doc

Fyll ut og send til oss. Husk å oppgi bankkonto.

Kun de som får tildeling blir tilskrevet.

Søknad kan sendes bergen@redcross.no eller til:

Bergen Røde Kors, Postboks 906,
5808 BERGEN, merket Legater.

Søknadsfrist: 15. november 2023