Utdeling av legater og fond

Bergen Røde Kors forvalter stiftelsene under, og i desember skal det deles ut midler fra disse i henhold til vedtektene.

Ingrid Hysing Olsens Legat

  • Til sykepleiere utdannet ved eller som har virket i Bergen Røde Kors og som er blitt arbeidsudyktig og som lever i mindre gode økonomiske kår.

Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid

  • Tilgodese eldre og uføre i bergensområdet, herunder tilrettelegging av utflukter, tilstelninger og andre sammenkomster. Støtten skal særlig gå til enslige eldre, pensjonister og krigsveteraner.
  • Yte tilskudd til utdanning og skolering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller kognitive evner, særlig blindesaken på Vestlandet.
  • Yte tilskudd til barn og unge med behov for omsorg, eksempelvis som følge av sykdom eller andre lidelser.
  • Sikre rekreasjonsmuligheter og naturopplevelser i bergensområdet, herunder særlig ved tilskudd til fjellsikring og vedlikehold av materiell på byfjellene, primært nødtelefoner, og dagsutfartsstedet Kvila.

Søknadsskjema kan hentes/leveres på kontoret i Småstrandgt. 6 eller lastes ned fra lenken under. Dersom det søkes på flere legater, skal det sendes en søknad per legat. Husk å oppgi kontonummer. Kun de som får tildeling blir tilskrevet.

Postadresse: Bergen Røde Kors, Postboks 906, 5808 BERGEN, merket Legater.

Søknadsfrist: 20. november 2020