Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid skal blant annet tilgodese eldre og uføre i bergensområdet. Vis bildetekst
Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid skal blant annet tilgodese eldre og uføre i bergensområdet.

Utdeling av legater og fond

I desember skal Bergen Røde Kors dele ut midler fra Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid i henhold til vedtektene. Søk nå!

Bergen Røde Kors Legat for lokalt humanitært arbeid

  • Tilgodese eldre og uføre i bergensområdet, herunder tilrettelegging av utflukter, tilstelninger og andre sammenkomster. Støtten skal særlig gå til enslige eldre, pensjonister og krigsveteraner.
  • Yte tilskudd til utdanning og skolering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller kognitive evner, særlig blindesaken på Vestlandet.
  • Yte tilskudd til barn og unge med behov for omsorg, eksempelvis som følge av sykdom eller andre lidelser.
  • Sikre rekreasjonsmuligheter og naturopplevelser i bergensområdet, herunder særlig ved tilskudd til fjellsikring og vedlikehold av materiell på byfjellene, primært nødtelefoner, og dagsutfartsstedet Kvila.

Søknadsskjema kan hentes/leveres på kontoret i Småstrandgt. 6 eller lastes ned fra lenken under. Dersom det søkes på flere legater, skal det sendes en søknad per legat. Husk å oppgi kontonummer. Kun de som får tildeling blir tilskrevet.

Postadresse: Bergen Røde Kors, Postboks 906, 5808 BERGEN, merket Legater.

Søknadsfrist: 1. desember 2021