Trond Grytting ble valgt til ny styreleder på årsmøtet til Bergen Røde Kors torsdag 25. april 2024. Vis bildetekst
Trond Grytting ble valgt til ny styreleder på årsmøtet til Bergen Røde Kors torsdag 25. april 2024.

Her er den nye styrelederen i Bergen Røde Kors

– Tusen takk for tilliten, sier Trond Grytting.

– Jeg gleder meg til å lede styret for Bergen Røde Kors. Mitt fokus vil være at våre mange aktiviteter gir hjelp til mennesker og at våre frivillige og ansatte blir ivaretatt på en god måte, sier den nye styrelederen.

Bergen Røde Kors avholdt sitt årsmøte i Gjensidigegården i Sandviken torsdag 25. april. Trond Grytting ble valgt til ny styreleder. Han etterfølger John Magnar Bøe, som ble takket av torsdag kveld.

Årsmøte Bergen 2024
Årsmøtet til Bergen Røde Kors ble avholdt i Gjensidigegården i Sandviken 25. april 2024. Årsmøtet i lokalforeningen kommer sent, fordi underselskapene og -foreningene må avvikle sine årsmøter før Bergen Røde Kors kan ha sitt.

Grytting er kontreadmiral og har allsidig bakgrunn fra Forsvaret, blant annet i etterretningstjenesten og som forsvarsattache i USA og Canada. Han har blant annet ledet krisestyringskommandoen for Nordområdene og vært nestkommanderende i Forsvarets operative hovedkvarter. På slutten av 90-tallet var han stabsjef i NATOs maritime atlanterhavsstyrke. 

Kjenner Røde Kors godt

Grytting kjenner Røde Kors godt, og har vært frivillig norsktrener, bidratt med utkjøring under koronapandemien og vært med i omsorgsrådet. Han kommer fra posisjonen som varastyremedlem i lokalforeningen. 

– Vi ser frem til å jobbe med Trond. Han er en utrolig kompetent person og vil bli en glimrende styreleder, sier daglig leder i Bergen Røde Kors, Morten Lillestøl Madsen. 

– Jeg kjenner Trond som en lun, grundig og meget klok person. Han har en egen evne til å stille presise spørsmål og treffer gjennom det kjapt kjernen i problemstillingene. Slik blir de felles refleksjonene gode.

Flere nye styremedlemmer

I tillegg til styreleder John Magnar Bøe, sto styremedlemmen Magne Ervik på valg. Det gjorde også Agathe Hoff. Ervik var innstilt på en forlengelse og ble valgt inn i styret for to nye år, mens Hoff ikke tok gjenvalg. I stedet fikk Hans Victor Koch tillit og ble valgt inn i styret. Koch har bakgrunn blant annet som IT-sjef og prosjektleder for digitalisering i Havforskningsinstituttet. 

Tidligere leder for Bergen Røde Kors Ungdom, Lea Sørstø Simonsen, ble også valgt inn i styret. Jarle Solli Knudsen er ny vara. Han har bred økonomibakgrunn. 

Det nye styret består av Grytting, Ervik, Koch, Simonsen og Knudsen, samt Lasse Fossedal, Eva Tamber, Marit Gjerstad og Stig Nordvik.

– Jeg vil gjerne få takke det styret vi har hatt. Sammensetningen av det nye styret, ledet av Trond Grytting med solid erfaring fra forsvaret og fartstid som frivillig, lover godt for en flott videre utvikling av Bergen Røde Kors, sier avtroppende styreleder John Magnar Bøe.

Den nye kontrollkomiteen ledes av Nils Tornes. Mariann Guddal Hansen og Jarle Kandal er medlemmer. Idar Sunde er vara.

Valgkomiteen ledes nå av Steinar Sandstad. Han har med seg Monica Håkansson, Susanne Sølvi Fagerbakke, Johannes Thorsteinsson og Milena J. Clopan.

Svært gode resultater

Økonomisk går det bra med Bergen Røde Kors, som kunne vise til et årsresultat på 1,5 millioner kroner. Totalt for konsernet, som blant annet inkluderer Bergen Røde Kors Sykehjem, Fanastølens legat og Stiftelsen Bergen Røde Kors Sosiale Boligbygg, er årsresultatet 24,7 millioner kroner. 

Hele regnskapet for 2023 er tilgjengelig i årsmøtepapirene, som du finner ved å følge denne lenken.

Formidabel innsats

Bergen Røde Kors har frivillige som driver 40 ulike aktiviteter. Totalt ble det lagt ned nesten 100.000 timer med frivillig arbeid i 2023.

– Bergen Røde Kors har nesten 1000 fantastiske frivillige. Foreningen er i dag svært godt drevet. Det som blir viktig for oss fremover er å opprettholde det gode driv og alt det positive, sier den nye styrelederen.

Dette tilsvarer nesten 55 årsverk. Legger man til grunn Statistisk sentralbyrås beregning av frivillighet, er den frivillige innsatsen i Bergen Røde Kors verdt 46,7 millioner kroner.

– Det er helt rørende å se den fantastiske frivillige innsatsen som gjøres. Jeg anbefaler virkelig alle å lese årsrapporten vår, hvor alt det flotte arbeidet kommer så tydelig frem. Som daglig leder er det naturlig å si tusen takk, men å takke disse tusen frivillige er noe alle burde gjøre. De utgjør en stor forskjell, sier Madsen.

Heder på årsmøtet

Irene Hummelsund var innstilt til æresmedlemsskap, som ble vedtatt til gangs av årsmøtet. Hummelsund har en merittliste som få andre medlemmer i Bergen Røde Kors. Hun har vært visitor i Bergen fengsel siden 1987, vært medlem av visitorutvalget, vært medlem av sentral arbeidskomité for visitorer, vært medlem i landsrådet for besøkstjenesten, ledet den nasjonale ressgruppen for visitorer og ledet visitortjenesten i Bergen. Hun har fått Norges Røde Kors Fortjenestmedalje i 2008 og Fortjenestmedalje med nål i 2016.

Irene Hummelsund
Irene Hummelsund ble utnevnt til æresmedlem av Bergen Røde Kors på årsmøtet 25. april 2024.

«Eg har lært å setja meir og meir pris på henne di meir eg vert kjent med henne. Hun er ein enkel person å samarbeida med. Ho er tydeleg i sin kommunikasjon, og samstundes utstrålar ho ein ekte og raus omsorg i alt ho gjer for dei innsette,» sier tidligere fengselsprest Rune Minde.

Flere priser

Det ble delt ut flere utmerkelser på årsmøtet. Hordaland Røde Kors delte ut Hordaland Røde Kors Hjelpekorps Fortjenestemedalje til Idar Sunde.

Heder og ære til Idar Sunde
Hordaland Røde Kors delte ut Hordaland Røde Kors Hjelpekorps fortjenestemedalje til Idar Sunde på årsmøtet til Bergen Røde Kors.

Han begynte i Bergen Røde Kors Hjelpekorps i 1983 og har hatt ulike verv, deltatt på ambulansetjeneste på bil og scooter, vært vaktsjef på vintertjeneste på Upsete og Kvamskogen, etablert nødtelefon i Byfjellene, vært aktiv med snøscooterkjøring med funksjonshemmede på Kvamskogen, bidratt i restaurering av hytten Jotneberg på Landåsfjellet, var korpsleder på 1980-tallet, har arrangert 50-årsjubileet, vært styremedlem og medlem i beredskapsutvalget og er fortsatt aktiv, tar sanitetsvakter og kjører scooter på Kvamskogen.

På tampen av årsmøtet fikk ordstyrer Hans Haugen seg en overraskelse, da avtroppende styreleder tok ordet for å gi ham Norges Røde Kors' plakett for fortjenestfullt arbeid.

Hans merittliste er også svært lang, både som ansatt og frivillig:

Som ansatt:

  • Ansatt i Røde Kors 15. august 1979 som daglig leder
  • Daglig leder i Bergen Røde Kors Eiendom 2004–2014
  • Aktiv deltaker i Byggekomiteen for C-blokken BRKS
  • Rehabiliteringsprosjektet i Adolph Bergs vei 2010-2014
  • 50 prosents stilling som spesialrådgiver i Norges Røde Kors kombinert med forvaltning av Bergen Røde Kors sine boliger og stiftelser

Som Frivillig:

  • Nestleder i Stiftelsen Christiegården dagsenter
  • Styremedlem i Gullaksens legat
  • Aktiv frivillig i aktiviteten Nettverk etter Soning
  • Sjåfør og «alt-mulig-mann» der det trengs et tak
  • Skattet forvalter av lokalforeningens historie