Styret i Bergen Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.
Omsorgsrådet er et rådgivende organ for Lokalstyret innenfor omsorgsfeltet.