Konflikthåndteringsekspertene i Bergen Røde Kors Gatemegling har vært synlige i det bergenske bybildet i hele sommer. Nå fortsetter de utover høsten. Vis bildetekst
Konflikthåndteringsekspertene i Bergen Røde Kors Gatemegling har vært synlige i det bergenske bybildet i hele sommer. Nå fortsetter de utover høsten.

– Vi skal fortsette å være ute i gatene

Det sier oppvekstkoordinator og leder for konflikthåndtererne i Bergen Røde Kors Gatemegling, Carina Hermansen.

Denne sommeren har de såkalte gatemeglerne, som jobber ut fra en Røde Kors-metode for håndtering av ungdomskonflikter, vært svært synlige i bybildet i Bergen.

– Frivillige gatemeglere i Røde Kors har vært ute i bergensgatene to dager hver uke i sommer. Det har vært nyttig og vi ser at det funker. Folk setter pris på at vi har vært synlige, sier Hermansen.

Flere trygge voksne

Det må samtidig understrekes at Bergen Røde Kors sine gatemeglere på ingen måte er ute etter å gjøre Utekontakten i Bergen kommune sin jobb.

– Vi er bare et supplement. Bergen trenger flere trygge voksne og vi vet at det er viktig å satse på dette. Utekontakten vet om oss og vet at vi ikke er deres konkurrent. Vi har et godt samarbeid med kommunen, understreker Hermansen, og legger til:

– Vi samarbeider også med politiet, skolene, SLT i kommunen, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, Kirkens bymisjon, Møhlenpris idrettslag, Oppfølgingstjenesten og Ungdomsfengselet hele året.

Økende ungdomsutfordringer

Til vanlig rykker gatemeglerne til Røde Kors ut på bestillingsoppdrag på skoler og andre steder hvor ungdom er samlet. De arrangerer Bergen for alle-uken og holder også egne workshops på ungdomshuset Fellesverket. 

I sommer ønsket de å være synlige i bybildet fordi Bergen har sett en økning i utfordringer knyttet til ungdom den siste tiden.

– Vi har tidligere vært en del på McDonald’s, for vi er opptatt av forebygging. Men vi ser at det også er behov for fredsarbeidere på gaten og brobyggere som er operative dialogverter. Alt handler om å være til stede for ungdommene. På den måten kan vi lykkes i å forebygge konflikter, sier Hermansen, og forteller om et møte på Slettebakken i sommer:

– Vi møtte en kvinne som tidligere hadde jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien. Hun ble helt rørt, og sa: «Dette tror jeg mange unge trenger, for de har godt av å bli sett.»

Fortsetter i høst

Nå vil sommersatsingen til Bergen Røde Kors Gatemegling fortsette utover høsten, både på oppdrag, innendørs på ungdomshuset Fellesverket – og på gaten.

– Det er mye digitalisering for tiden, så dette er litt oldschool. Vi går rett og slett ut og snakker med folk. Jeg er helt sikker på at å formilde hva vi kan bidra med er fint. Og vi er sikre på at det funker, sier leder for oppvekstenheten i Bergen Røde Kors, Per Henrik Hanssen.