Dale Røde Kors

Vi arbeider med å hjelpe utsatte mennesker i Dale, har et aktivt Hjelpekorps og en engasjert gjeng som går på besøk til trengende.

Adresse
Postboks 29, 5721 DALEKVAM
E-post
frode.hesjedal@gmail.com

Velkommen!

Aktiviteter i Dale Røde Kors