Eidfjord Røde Kors

Eidfjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 9, 5786 EIDFJORD
E-post
tore.tveit@eidfjord.net
Leder
Tore Tveit

Velkommen!