Eidfjord Røde Kors

Eidfjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 9, 5786 EIDFJORD
E-post
faktura@eidfjordrkh.no
Leder
Frode Eriksen
Leder
Borghild Vindenes Vik
Nestleder
Frode Eriksen

Velkommen!