Fana Røde Kors

Vi tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.

Adresse
Postboks 7 Fjøsanger, 5232 PARADIS
Telefon
55 91 02 02
E-post
post@fanark.no
Nestleder
Arne-Jan Nilsen
Leder
Dag Jakob Vasenden

Velkommen!

Vi trenger flere nye frivillige. Bli med!

Ansattstøtte: 

Ove, svart-hvitt
Ove Rio
Administrativ støtte: mottak av frivillige, kurs og drift.
E-post
ove.rio@redcross.no
Mobil
924 83 274

Aktiviteter i Fana Røde Kors