Fusa Røde Kors

Vi trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.

Adresse
Heiane 23, 5640 EIKELANDSOSEN
E-post
fusarodekors@gmail.com
Leder
Ivar Hellebø
Nestleder
Mari Gjøn Furubotn

Velkommen!