Finsekurs 2016

Finsekurset

Hvert år arrangerer Røde Kors lederkurs i fjellredning under særdeles krevende forhold på Finse. Kursene er også åpen for eksterne deltakere.

Finsekurset

Overordnet målsetting med kurset er å levere faglig godt kvalifiserte ledere til alle deler av redningstjenesten i Norge.

  • Kursets faglige oppbygging/inndeling:
  • En lederskapsdel
  • Aksjonsledelse søk og redning (ASOR)
  • Videregående skredredning
  • En vinterfaglig del 

Deltakere som består Finsekurset skal kunne ta ledelse av redningsoperasjoner under vanskelige vinterforhold og blant annet kunne:

  • Forstå å anvende nødvendige holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å løse tildelt oppdrag på en tilfredsstillende måte.
  • Kunne ivareta sikkerheten til alt innsatspersonell i hele aksjonsperioden
  • Forstå samvirkeprinsippet og samarbeidet mellom aktørene i redningsverdikjeden
  • Forstå muligheter og begrensninger hos seg selv, egne mannskaper, andres mannskaper, klima, utstyr, teknologi, ekstern bistand (fly, helikopter, hund, snøscooter, etc.)
  • Forstå potensialet og begrensningene til personale og utstyr fra andre aktører i redningsverdikjeden.

LSOR 

Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å lede patruljer i aksjon i vinterfjellet og være generelt oppdatert på praktisk redningsledelse.

Kontaktperson

Erlend Håheim
Erlend Håheim
Enhetsleder Hjelpekorps: Administrativt ansvarlig for Hjelpekorps, RØFF (hjelpekorpsaktiviteter for ungdommer) Droner, ettersøking, førstehjelp i Hjelpekorpset, skredredning, tauredning, transport, vannredning.
E-post
erlend.haheim@redcross.no
Mobil
971 55 635